Hogyan épül fel a képzési program?

A képzési időt az egyetemen töltött elméleti oktatás (intézményi szakasz) és a képzésben résztvevő vállalatnál töltött gyakorlati szakasz (vállalati szakasz) együtt teszi ki.

Az intézményi szakasz: a duális programban részt vevő diák a felsőoktatási intézményben a többi diákkal együtt, „hagyományos” nappali munkarendben, azonos tartalommal és megegyező követelmények szerint végzi tanulmányait. A szorgalmi időszakot követően részt vesz a vállalati oktatásban és gyakorlatban. A vállalati gyakorlati idő teljesítése a tanulmányok alatt a tanrendet és az intézményi jelenlétet nem zavarhatja.

A vállalati szakasz célja, hogy a diák előre megtervezett és összeállított program alapján, megfelelően képzett oktató vagy mentor támogatásával speciális szakmai képzést kapjon és munkavégzéshez szükséges készségei fejlődjenek. A munkavégzési gyakorlat során konkrét „üzemi” feladatokba vonják be, önálló projektfeladatot kap. Mindeközben megismerheti a vállalat munkakultúráját, önálló és csoportos munkavégzéshez szükséges készségei fejlődnek. A vállalatnál töltött idő a teljes képzési időre számítva az intézményi szakaszok összes idejének legalább 80%-a kell legyen, ennek megfelelően a képzés utolsó szakaszában a vállalati szakasz megnő.

A befogadó vállalatnál összeállított képzési program az elméleti képzéshez igazodva gyakorlati ismeretekkel, munkavállalói készségek fejlesztésével egészíti ki a hallgató képzését. A felsőoktatási intézmény és a vállalat közösen összeállított tanmenete egymásra épülő rendszerben követi egymást folyamatos fejlődést biztosítva a hallgató számára. A vállalati tanterv többnyire rugalmas és képes alkalmazkodni a vállalatok különbségeihez, és reagál azokra a hiányosságokra, amelyeket a vállalat szereplői a jelenlegi oktatás kapcsán érzékelnek.

A tanuló értékelése a felsőoktatási intézményben a többi diákkal együtt a tantárgyi követelményeknek megfelelően történik. A szemeszterek végén a vállalatok is értékelik a diák előrehaladását. A teljes program végén a felsőoktatási intézmény igazolást ad a hallgató duális programban történő részvételéről.