Ötletpályázat témája - a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány logó-terve

Design – Ötletpályázat

Az Óbudai Egyetem ötletpályázatot hirdet hallgatók részére
a 2022/2023 tanév második félévében

Az ötletpályázat témája:
a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány logó-terve

Az Óbudai Egyetem ötletpályázatot hirdet hallgatók részére
a 2022/2023 tanév második félévében

Az ötletpályázat témája:
a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány logó-terve

A pályázatot meghirdette:
az Óbudai Egyetem rektora

Pályázati kód: OE/RKOE-LOGO/2023.
A pályázat célja:
Az Óbudai Egyetem 2021. augusztus 1-jétől állami felsőoktatási intézményből közfeladatot ellátó közérdekű alapítványi fenntartású közhasznú felsőoktatási intézmény lett, az alapítói, tulajdonosi, fenntartói jogok gyakorlója a Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány).
Az Egyetem hagyományai eredményeképpen a szabályzataiban meghatározott címerrel, jelképekkel, arculattal rendelkezik.
Az Alapítványnak is szüksége van, az Egyetem jelképeivel, arculatával összhangban álló jelképre, logóra.

A fentiekre tekintettel az Egyetem rektora pályázatot hirdet az Óbudai Egyetem hallgatói részére: „A Rudolf Kalman Óbudai Egyetemért Alapítvány logójának megtervezése” címmel

A győztes pályaművet készítő pályázó 50 000- Ft pénzjutalomban részesül.

A pénzjutalom mellett a megvalósított ötletet használják, vagy felhasználják az Alapítvány logójának megjelenítésekor, mely hosszú távon hirdeti majd az Egyetem hallgatójának tehetségét.
A pályázat részletezése:
1. Méretezés és formátum: elektronikus formában, A4 tervdokumentáció 4-6 oldal terjedelemben
(3-4 szituációs kép a tervezett logóról és annak alkalmazásáról különböző helyzetekben – így különösen levélpapíron, rendezvényi molinón, épületen, esetleg előadási sablonban) + előlap;
Az előlap tartalmazza: a pályázat címét, a pályázó nevét, Neptun-kódját, telefonos és e-mail elérhetőségeit
2. A szakmai rész tartalmazza:
– a koncepciót és vázlatokat;
– a kiválasztott tervet vektorgrafikus formátumban;
– méretezést és színkódokat 2 verzióban:
– 1 verzió: ÓE arculati kézikönyvben foglaltak szerint,
– 2 verzió: szabadon választott színhasználat, sztenderd színkódok kíséretében.
3. A logótervezet méltó legyen Rudolf Kálmán életművéhez, ars poetica-jához, valamint illeszkedjen az ÓE arculati elemeihez.

Az ötletek benyújtási határideje: 2023. március 17. napja.
Benyújtás módja: elektronikusan, az ildiko.molnar@rh.uni-obuda.hu emailcímre.

A pályázat elbírálása
A benyújtott pályázatok támogatásáról (a Kuratórium döntésének idejétől függően) várhatóan 2023.03.31. napjáig döntés születik.
A pályázat szakmai irányítója és lebonyolítója a rektor által felkért Bizottság.
A győztes pályaműről, ötletről a Bizottság javaslata alapján a rektor dönt.
A pályázatot meghirdető fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.
A döntés ellen jogorvoslatnak helye nincs.

Prof. Dr. Kovács Levente s.k.
rektor