Oklevélkiadás

Jelenlegi hely

Az oklevelek kiadására általában az ünnepélyes diplomaosztó ünnepségeken (évente februárban és júliusban) kerül sor.

Oklevelét az a hallgató veheti át, aki adott szakon abszolvált (végbizonyítványt szerzett), majd sikeres záróvizsgát tett, és a szakon az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítésének is eleget tett (bemutatta a TO előadójánál az eredeti nyelvvizsgá(i)t, és leadott másolati példány(oka)t is abból), melynek rögzítése a Neptun rendszerben is megtörtént.

Az egyes szakokon teljesítendő nyelvvizsga követelményekről a kari honlapon tájékozódhat.

Az a végzett hallgató, aki nyelvvizsga hiányában nem vehette át az oklevelét a sikeres záróvizsgát követően, az alábbi eljárási rend szerint juthat hozzá az okleveléhez a későbbiekben.

  1. A nyelvvizsga bizonyítvány(ok) beszkennelt másolatát kell eljuttatnia az alábbi e-mail címre az elérhetőségeivel együtt: berki.janos@kgk.uni-obuda.hu. Ellenőrzésre kerül, hogy az oklevél megfelel-e a szakon előírt nyelvvizsga követelményeknek. Nem megfelelő bizonyítvány(ok) esetén visszajelzést küld a tanulmányi osztály ennek tényéről.
  2. Az oklevél kiállításához elengedhetetlen feltétel a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti példányának bemutatása is a TO-n. Az eredeti példány(ok) bemutatása mellett 2 db fénymásolt példány és a leckekönyv leadása szükséges még.
  3. Az oklevél kiállítása a fenti bemutatástól számított 30 napon belül történik meg, melynek elkészültéről telefonon kap értesítést a hallgató.
  4. A fenti értesítést követően a TO félfogadási idejében van lehetőség az oklevél átvételére. Lehetőség van az oklevél meghatalmazott útján történő átvételére is, egy két tanús meghatalmazás bemutatásával.

FONTOS! Az oklevél kiállítását csak és kizárólag a zöld fedeles bizonyítvány kézhez vétele után lehet elindítani. Az igazolást kikérni a sikeres teljesítésről nem érdemes, mert az nem tartalmazza még a jövőben kiállításra kerülő bizonyítvány azonosító számait (bizonyítványszám és anyakönyvi szám). Ezen azonosítók hiányában az oklevél kiállítása pedig nem kezdeményezhető!