Átvétel és tagozatváltás

Jelenlegi hely

Amennyiben egy hallgató más felsőoktatási intézményben vagy az Óbudai Egyetem (OE) más karán azonos szakon, de legalább azonos szakcsoportban folytat tanulmányokat, akkor kérheti a Keleti Károly Gazdasági Kar valamely szakára történő átvételét.

Az OE más karain jogviszonnyal rendelkező hallgatók a jelenlegi képzésükkel azonos szakcsoportba tartozó műszaki menedzser alapszakra (C vagy D tantervre, beszámítható kredittől függően dönt a TO a tantervről) kérhetik átvételüket.

Az OE-NIK képzéseiről a gazdaságinformatika szakunkra van lehetőség átjelentkezni nappali vagy esti tagozatra.
A NIK hallgatóinak bármely más szakunkra csak új - normál, pót- vagy keresztféléves - felvételi eljárás keretében van lehetősége bekerülni, sikeres felvételi esetén.

Az OE-BGK, OE-KVK és OE-RKK képzéseiről csak a műszaki menedzser szakra van lehetőség átvételt kérni, mint azonos szakcsoportba tartozó képzésre.
A fenti karok hallgatóinak minden más szakunkra csak új - normál, pót- vagy keresztféléves - felvételi eljárás keretében van lehetősége bekerülni, sikeres felvételi esetén

A KGK hallgatói szintén kérhetik a tagozatváltást szakon belül, de átvételre nincs lehetőségük a műszaki menedzser (műszaki szakcsoport) és a gazdálkodási és menedzsment / kereskedelem és marketing (gazdasági szakcsoport), valamint a gazdaságinformatika (informatika szakcsoport) szakok között, az eltérő szakcsoportok miatt.

Az átvétel feltételei (más intézményből/más karról):

  • legalább két lezárt aktív félév,
  • legalább 30 beszámítható/ekvivalens teljesített kredit más intézményből átjelentkező hallgató esetén,
  • legalább 30 teljesített kredit OE más karairól történő átvétel esetén,
  • érvényes (aktív/passzív) hallgatói jogviszony a kérelem beadásának időpontjában.

A szakváltás (karon belül, a közgazdasági képzések között)vagy tagozatváltás feltétele (karon belül):

  • legalább két lezárt aktív félév.

Az Óbudai Egyetem hallgatójaként a Képzésváltási (szakváltási) kérelemet és a Munkarendváltási kérelmet KIZÁRÓLAG a neptun kérvénykezelőjén keresztül lehet leadni. A kérelem díja 5.000 Ft az alábbi átjelentkezési csomagot kell elküldeni.

A kérelem benyújtásának díja 5.000 Ft, mely a kérvény leadásával automatikusan kiírásra kerül a Neptun rendszerben. A kérelem befogadásának feltétele a kiírt tétel teljesítése. A befizetés elmaradása esetén a kérelem elutasításra kerül.

Más egyetemről történő átjelentkezés esetén az alábbiakat kell beadniuk (postán feladva az alábbi címre: Óbudai Egyetem KGK Tanulmányi Osztály 1444 Budapest, Pf.: 273., illetve e-mailben szkennelt formában a tanulmanyiosztaly@kgk.uni-obuda.hu e-mail címre)
1. szakváltási kérelem
2. kitöltött akkreditációs/felmentési kérelem (Formanyomtatványok menüpontban elérhető) és az ehhez csatolandó mellékletek:
• leckekönyv teljes másolata vagy hitelesített NEPTUN/ETR elektronikus leckekönyv (karon belüli átvételnél a TO előadó a beadáskor csatolja a kérelemhez),
• befogadtatásra/felmentésre kért tárgyak hitelesített tematikái (ha nem a KGK által oktatott tárgyakról van szó);
3. 15 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás az aktív/passzív jogviszonyról (csak más karról/intézményből történő átvételnél!);
4. átvételi kérelem díjának átutalásáról szóló igazolás [átutalási megbízás másolata vagy netbanki printscreen] (csak más intézményből történő átvételnél!).

Az átvételi kérelem beadásának határideje őszi félévre történő átvétel esetén augusztus, tavaszi félévre történő átvétel esetén január hónapban esedékes. A pontos határidők minden esetben az akkreditációs kérelem formanyomtatványánál tekinthetők meg.

Az átvételi kérelem beadásának díja: 5500 Ft (más karról/intézményből történő átvételnél!)

Az egyetem bankszámlaszáma megváltozik, kizárólag 2021. július 26-áig áll módunkban a jelenlegi bankszámlaszámra utalást fogadni. Kérjük, hogy 2021.07.26-a után semmilyen esetben ne utaljon pénzt az egyetem számára semmilyen címen. Amint az új számlaszámunk életbe lép mindenki neptun üzenetben fog róla értesítést kapni.

Más intézményből történő átvételt kérő hallgató esetében az átutalási megbízás Közlemény rovata az alábbiakat kell tartalmazza:
Karkód, átvételt kérő hallgató neve, ÁTVÉTEL (pl. KGK, Példa Emese, ÁTVÉTEL).
Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap.