Oklevélkiadás

Jelenlegi hely

Az oklevelek kiadására általában az ünnepélyes diplomaosztó ünnepségeken (évente februárban és júliusban) kerül sor.

Oklevelét az a hallgató veheti át, aki adott szakon abszolvált (végbizonyítványt szerzett), majd sikeres záróvizsgát tett, és a szakon az oklevél kiadásához előírt nyelvvizsga-követelmény teljesítésének is eleget tett (bemutatta a TO előadójánál az eredeti nyelvvizsgá(i)t, és leadott másolati példány(oka)t is abból), melynek rögzítése a Neptun rendszerben is megtörtént.

Az egyes szakokon teljesítendő nyelvvizsga követelményekről a kari honlapon tájékozódhat.

Az a végzett hallgató, aki nyelvvizsga hiányában nem vehette át az oklevelét a sikeres záróvizsgát követően, az alábbi eljárási rend szerint juthat hozzá az okleveléhez a későbbiekben.

  1. A nyelvvizsga bizonyítvány(ok) beszkennelt másolatát kell eljuttatnia email-ben a korábbi TO előadójának (ld. lent az előadók listáját, illetve a „jogutódlási rendet)”. Ellenőrzésre kerül, hogy az oklevél megfelel-e a szakon előírt nyelvvizsga követelményeknek. Nem megfelelő bizonyítvány(ok) esetén visszajelzést küld a TO előadó ennek tényéről.
  2. Az oklevél kiállításához elengedhetetlen feltétel a nyelvvizsga bizonyítvány(ok) eredeti példányának bemutatása is a TO-n. Az eredeti példány(ok) bemutatása mellett 2 db fénymásolt példány és a leckekönyv leadása szükséges még.
  3. Az oklevél kiállítása a fenti bemutatástól számított 30 napon belül történik meg, melynek elkészültéről telefonon kap értesítést a hallgató.
  4. A fenti értesítést követően a TO félfogadási idejében van lehetőség az oklevél átvételére. Lehetőség van az oklevél meghatalmazott útján történő átvételére is, egy két tanús meghatalmazás bemutatásával.

FONTOS! Az oklevél kiállítását csak és kizárólag a zöld fedeles bizonyítvány kézhez vétele után lehet elindítani. Az igazolást kikérni a sikeres teljesítésről nem érdemes, mert az nem tartalmazza még a jövőben kiállításra kerülő bizonyítvány azonosító számait (bizonyítványszám és anyakönyvi szám). Ezen azonosítók hiányában az oklevél kiállítása pedig nem kezdeményezhető!

Keresse korábbi tanulmányi előadóját az oklevél előkészítése érdekében, illetve a személyi változások miatt a „jogutód” tanulmányi előadót az alábbiak szerint.

Csóka Róbertné helyett Gárdonyi Dóra
Deákné Gesztesi Zsuzsanna helyett Deák Adrienn
Galaczi Beáta helyett Deák Adrienn
Gáll Tiborné helyett Loraszkó Andrea
Papolczi Sándorné helyett Loraszkó Andrea
Révay Gabriella helyett Loraszkó Andrea
Sebők Krisztina helyett Tóth Tiborné
Szabó Mónika helyett Loraszkó Andrea
Tüske Irén helyett Loraszkó Andrea
Laborc Katalin Irén helyett Loraszkó Andrea