Tudnivalók az előrehozott záróvizsga teljesítéséhez

Tisztelt Hallgatók!

Akik a 2023/2024. tanév tavaszi félévében tanulmányaikat mesterképzésen kívánják folytatni, azoknak a Kar lehetőséget biztosít az előrehozott záróvizsga teljesítésére.


Az előrehozott záróvizsga szervezését ellátó intézet a 2023/2024-es tanév téli záróvizsga időszakában: MÓDSZERTANI ÉS MENEDZSMENT INTÉZET (ÓE KGK MMI)
Az intézet elérhetőségei: 

Az előrehozott záróvizsgán való részvételhez két feltételt kell teljesíteni: a Neptun rendszerben az előrehozott záróvizsgára történő jelentkezés (1) + a szakdolgozat határidőre történő feltöltése a diplomamunka portálon, illetve annak nyomtatott példányban történő leadása az intézetben (2)

Az előrehozott záróvizsgával kapcsolatban az alábbi személyek szolgálhatnak további információkkal:

Bélteky Zsófia, intézeti ügyintéző, MMI, belteky.zsofia@kgk.uni-obuda.hu
Dr. habil. Piricz Noémi, egyetemi docens, intézetigazgató-helyettes, MMI, piricz.noemi@kgk.uni-obuda.hu
Dr. Szilágyi Győző, egyetemi adjunktus, intézetigazgató, MMI, szilagyi.gyozo@kgk.uni-obuda.hu

Az előrehozott záróvizsga lebonyolítási szabályai megegyeznek a normál feltételek mellett szervezett záróvizsgáéval.

Az előrehozott záróvizsgára történő Neptun-os jelentkezés határidői (1):

1. Előrehozott záróvizsga jelentkezési időszak kezdete: 2023. november 27. (hétfő) 08:00

2. Előrehozott záróvizsga jelentkezési időszak vége: 2023. december 3. (vasárnap) 23:59

3. Előrehozott záróvizsga lejelentkezési időszak kezdete: 2023. december 4. (hétfő) 08:00

4. Előrehozott záróvizsga lejelentkezési időszak vége: 2024. január 7. (vasárnap) 23:59

Az előrehozott záróvizsgára csak a fenti időintervallumokban lehetséges fel- illetve lejelentkezni. Ezen időintervallumokon kívül csak az „OE-0069 – Utólagos záróvizsga lejelentkezési kérelem” leadásával lehetséges a jelentkezés módosítása.
A jelentkezéshez csatolni szükséges a keresztféléves felvételi jelentkezést igazoló hitelesítő adatlap másolatát, amit Bélteky Zsófiának (belteky.zsofia@kgk.uni-obuda.hu) kell eljuttatni e-mailben a Neptunban történő jelentkezéssel egyidejűleg.

Az előrehozott záróvizsgán résztvevő hallgatók számára a szakdolgozat beadási határideje (2): 2023. december 1. (péntek), 12:00

A határidő meghosszabbítására nincs lehetőség, a később feltöltött dolgozatok nem kerülnek elfogadásra, így az ilyen hallgató kizárható az előrehozott záróvizsgáztatás folyamatából.
A feltöltés (és benyújtás) helye az Óbudai Egyetem diplomamunka portálja: https://diploma.uni-obuda.hu/
valamint egy példányt nyomtatott és bekötött formában kell leadni a Módszertani és Menedzsment Intézetben 2023. december 1., 15:00 óráig.

A hallgató saját intézete által kiadott végleges feladatlapot a dolgozatba bele kell köttetni legalább a hallgató saját intézete által lepecsételt és aláírt formával. Az aláírások hiányában a dolgozat átvételét a Módszertani és Menedzsment Intézet megtagadja.

A szakdolgozat formai és tartalmi követelményeiről itt olvashatnak bővebben (lásd szakdolgozat formai követelményei): https://kgk.uni-obuda.hu/szakdolgozat-diplomamunka/

Az előrehozott záróvizsga menete:
Az előrehozott záróvizsga időpontja: 2024. január 10. (szerda), 9:00
Az előrehozott záróvizsga személyes jelenlét mellett kerül megszervezésre.

Helyszíne: Tavaszmező utca 15-17., A épület, Tanácsterem

A vizsga pontos idő- és terembeosztása a szervező intézet menüpontjában, valamint az előrehozott záróvizsga menüpontban is megtekinthető lesz. Amennyiben bármilyen jellegű változtatásra lenne szükség az előrehozott záróvizsga megszervezését illetően, arról a jelentkezett hallgatókat Neptun üzenetben értesítik. 

Jó felkészülést kívánunk!

Üdvözlettel, KGK