Pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

Engedélyeztetés alatt!

A felsőoktatási szakképzés megnevezése

a) Magyar nyelven: pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzés
b) Angol nyelven: Finance and Account

A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

a) Szakképzettség: felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens
b) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

Képzési terület

Gazdaságtudományok

A képzési idő félévekben

4 félév

A felsőoktatási szakképzés megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma

120 kredit

a) A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
b) A szakmai gyakorlat legalább 12 hetes, nappali tagozaton legalább 400 órás, részidős képzésben legalább 200 órás.

A felsőoktatási szakképzés célja

A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

A képzés fő területei

a) Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
b) A képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
c) A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit

A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programjában határozza meg.

A képzés formája

Nappali

Az ismeretek ellenőrzése

a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
b) elővizsgával,
c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával.

Félév végi értékelés adható

a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,

Választható szakirány

Vállalkozási