Magyar Mérnökakadémia - A „MICHELBERGER MESTERDÍJ” pályázat kiírása

Jelenlegi hely

Magyar MérnökakadémiaPályázni olyan írásbeli pályaművel lehet, ami megfelel a következő feltételeknek:

  • Tudományos és gyakorlat által alátámasztott (műszaki, természettudományi, mérnöki jellegű) jelentős eredmény elérésén és bemutatásán alapul.
  • Benyújtója 40 évesnél nem idősebb olyan alkotó (pl. végzett PhD-s hallgató vagy fiatal), aki az eredményeket meghatározó „Mester és tanítványa” kapcsolatban, szakmai együttműködésben Magyarországon érte el.
  • A pályázatban az elvégzett kutató munkát és az eredményeket úgy kell tömören bemutatni, hogy abban a „Mester” szerepe és méltatása is megfogalmazódjon.
  • A pályázat tartalmazzon egyéves konkrét kutatási tervet, amelyet írásbeli nyilatkozattal igazoltan befogad egy hazai kutatóhely.
  • A pályázó vállalja, hogy beszámol az egyéves kutatómunka eredményeiről és annak közleményeiben feltünteti az MMA „MICHELBERGER MESTERDÍJ” támogatását.

A DÍJ két részből áll:

  • a Mester részére Michelberger portrét ábrázoló plakett és oklevél
  • a pályázó fiatal részére oklevél és egy éves (12 hónap) támogatás további tudományos kutatások folytatására (300 eFt/hó összegben).

A DÍJ-at az alapítók és a támogatók képviselőiből álló zsűri ítéli oda.
A DÍJ átadása: MMA közgyűlésen, vagy MMA nyilvános rendezvényen, ahol a díjazott rövid előadásban bemutatja a nevezett, illetve a támogatásból elért eredményeit.

Jelen második kiírás eredményhirdetésének tervezett alkalma és időpontja:
a Magyar Mérnökakadémia ülése, 2021. január vége.

A pályázat beadási határideje: 2021. 12. 15-én 15 óráig való beérkezéssel, zárt borítékban.
További információk a csatolt felhívásban!