Mintatantervek és ekvivalencia táblázatok

Jelenlegi hely

A hivatalos mintatantervek a kari honlapon érhetők el a Hallgatói információk/Mintatantervek menüpontban.

FONTOS! A mintatantervben előírt törzstárgyak teljesítése, továbbá a kiegészítő kritériumkövetelmények teljesítése, illetve a mintatantervekben előírt kötelezően és/vagy szabadon választható tárgycsoportokból előírt számú és/vagy kreditértékű tárgymennyiség teljesítése a HALLGATÓ FELELŐSSÉGE!

A mintatantervi teljesítések ellenőrzését elősegítendő az Ellenőrző lapok oldalunkon egyszerűsített mintatanterveket tettünk közé a tanulmányi előrehaladások követéséhez hallgatóinknak.

Kiegészítő kritériumkövetelmények 2012.09.01. előtt alapképzésre beiratkozott hallgatóknak:

 • 2 félév Testnevelés [csak nappali tagozaton!],
 • 1 félév idegen nyelvű szaktárgyra felkészítő szaknyelvi tárgy [csak nappali tagozaton!] vagy 1 félév szakmai angol/német nyelv teljesítése,
 • 1 félév idegen nyelvű szaktárgy [csak nappali tagozaton!],
 • alapszintű angol nyelvtudás [csak nappali tagozaton!] - német nyelvű szaktárgy esetén (TVSZ alapján),
 • 6 (MM) vagy 15 (GM és KM) hetes szakmai gyakorlat [minden tagozaton!], vagy nyilatkozat+munkáltatói igazolás [csak levelező és távoktatási tagozaton!],
 • (egyéb - oklevél átvételéhez kapcsolódó - nyelvvizsga követelmény [minden tagozaton!]).

Kiegészítő kritériumkövetelmények 2012.09.01-től alapképzésre beiratkozott hallgatóknak:

 • 2 félév Testnevelés [csak nappali tagozaton!],
 • 1 félév idegen nyelvű szaktárgyra felkészítő szaknyelvi tárgy [csak nappali tagozaton!] vagy 1 félév szakmai angol/német nyelv teljesítése,
 • 2 félév idegen nyelvű szaktárgy [csak nappali tagozaton!],
 • alapszintű angol nyelvtudás [csak nappali tagozaton!] - német nyelvű szaktárgy esetén (TVSZ alapján),
 • 6 (MM) vagy 15 (GM és KM) hetes szakmai gyakorlat [minden tagozaton!], vagy nyilatkozat+munkáltatói igazolás [csak levelező és távoktatási tagozaton!],
 • (egyéb - oklevél átvételéhez kapcsolódó - nyelvvizsga követelmény [minden tagozaton!])

A tanulmányok során a TO nem ellenőrzi a hallgató előrehaladását, ezt csak az utolsó félévben, a Szakdolgozat/Diplomamunka tárgy felvételének félévében végzi el az illetékes TO előadó, a záróvizsgára jelentkezést követően. Ezért a tárgyfelvételeknél kellő körültekintéssel járjon el!

Ugyanitt érhetők el a hivatalos ekvivalencia-táblázatok is, amelyek a KGK szakok/tagozatok/mintatantervek közötti átjelentkezéseket, illetve az akkreditációs kérelem kitöltését segítik elő.

FONTOS! Az ekvivalencia-táblázatok csak a kifutó tantervekről (régi kredites vagy BSc B tanterves képzésekről C tantervre) történő átvétel esetében használhatók, a tárgykiváltások esetében nem érvényesek! Vagyis nem tartalmaznak a táblák arra vonatkozó információt, hogy adott C tanterves tárgy megfelel-e egy B tanterves tárgynak.