Határidők

Jelenlegi hely

2020. februárban induló képzésekhez kapcsolódó határidők

Típus Teendő Határidő Tájékoztató Forma- nyomtatvány
Beiratkozás regisztrálása Beiratkozási igény regisztrálása aktív félévre nappali tagozaton 2020. 02. 05.

levelező tagozat 2020. 02. 05.
Tájékoztató Online
Személyi alapadatok rögzítése/ellenőrzése a Neptun rendszerben 2020. 02. 05.
Tájékoztató -
passzív félév kérelem benyújtása 2020. 02. 07. További tájékoztatás a beiratkozási levélben  
elbocsátási kérelem benyújtása 2020. 02. 07. Tájékoztató  
Beiratkozás GM+GM FOSZK+KM+KM FOSZK + MM + VF szak
hallgatóinak beiratkozása nappali és levelező tagozaton
egyaránt
2020.02.06. 9:00 1084 Budapest, Tavaszmező
u. TG. F17.
További tájékoztatás a beiratkozási levélben -
Diákigazolvány új diákigazolvány igényléséhez kapcsolódó NEK lap
beszerzése okmányirodában
egyéni beiratkozásig folyamatosan, ha nincs már/még érvényes
diákigazolványa a hallgatónak
Tájékoztató -
Tanulmányok során folyamatosan, ha nem kíván a beiratkozáskor még
új igénylést indítani
Diákigazolvány elektronikus igénylése a Neptun rendszeren
keresztül
a NEK lap beszerzését követően
NEK azonosító lap másolatának beadása az egyéni beiratkozáskor
Diákigazolvány igénylésének egyetemi feladása az országos
igénylési rendszerbe
az egyéni beiratkozást követően, ha az eljárási díj teljesítése is
megtörtént
Diákigazolvány legyártása és postázása általában az igénylés egyetemi feladásától számított 60 napon
belül
Érvényesítő matrica átvétele új diákigazolványra a postázott igazolvány átvételét követően folyamatosan a
Tanulmányi Osztályon (TA.1.140.)
Akkreditáció Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása
érdekében
2020.02.07. Tájékoztató Letölthető
Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása
érdekében, késedelmi díj megfizetése mellett
2020. 05. 30-ig folyamatosan
Tárgyfelvétel Tantárgyak felvétele a tárgyakat a TO/rendszergazda veszi fel; hallgatói teendő nincs
ezzel
- -
Tárgyfelvételek/órarend ellenőrzése 2020.02.03-07. között a hallgató ellenőrzi, hogy minden kívánt
tárgya felvételre került-e. Óraütközés vagy tárgyhiány a
rendszergazdának jelezhető.
Tájékoztató
Önköltségi díj Önköltségi díj alapdíjának átutalása a Neptun rendszer
gyűjtőszámlájára, saját befizetés esetén
2020.02.07. Tájékoztató -
Önköltségi díj diákhitelből történő finanszírozásának ügyintézése a beiratkozás napján, de legkésőbb 2020. 02. 15. 15:00
Önköltségi díj második részletének átutalása és rendezése, saját
befizetés esetén
a tétel kiírásától számított 15 napon belül
Önköltségi díj diákhitelből történő rendezése DHK utalja az egyetemnek át az összeget, hallgatónak nincs ezzel
teendője; tényleges teljesítés a Neptunban a kb. 1-3 hetes
könyvelési időszakot követően jelenik meg
Előnyben részesítés Fogyatékkal élő hallgatókra vonatkozó kérelmek beadása az egyéni beiratkozás alkalmával, de legkésőbb 2020.02.07-ig a
TO-n
Tájékoztató Letölthető