Önköltségi díj

Jelenlegi hely

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató félévi költségtérítési díja a felvett kreditek arányában állapítható meg úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként (Alapdíj) a felvételi tájékoztatóban meghatározott önköltségi díj 50%-a mindenképpen befizetendő.
Az egy kredit költségtérítési díja egyenlő a önköltségi díj 50%-a osztva az átlagos kreditértékkel, amely nappali tagozaton 30, esti, levelező, távoktatási tagozatokon 7 féléves képzési idő esetén 30, 8 féléves képzési idő esetén 26.
A kreditértékkel nem rendelkező (0 kredites) tantárgyak esetében a heti óraszámmal azonos kreditszámot kell a számításnál alapul venni.

Az önköltségi díj fizetéséhez kapcsolódóan minden önköltséges képzésre felvett hallgatónak képzési szerződést kell aláírnia az egyéni beiratkozás alkalmával. A szerződés aláírása a beiratkozás feltétele!

Az önköltségi díjak összege a tanulmányok során tanévenként legfeljebb a megelőző évi hivatalos (KSH) infláció mértékével növekedhet.

Az önköltségi díj összege csak akkor egyezik meg a költségtérítési díj összegével, ha a hallgató adott féléven 30 (távoktatáson 26 kreditet) vesz fel. Ennél kevesebb kredit felvétele esetén alacsonyabb, több kredit felvétele esetén magasabb a ténylegesen fizetendő térítési díj.
Az első félévben fizetendő tényleges költségtérítési díj az első félévre előírt/ajánlott mintatantervi kreditek száma alapján (Módosítva: 2020. 07. 30.):

Szak Képzési szint Tagozat 1. félév kreditszám 1. félév önköltségi díja Alapdíj (Beiratkozásig fizetendő)
gazdálkodási és menedzsment A N 29 240 907 Ft 122 500 Ft
gazdálkodási és menedzsment F N 30 200 000 Ft 100 000 Ft
gazdálkodási és menedzsment A L 29 221 250 Ft 112 500 Ft
gazdálkodási és menedzsment F L 29 186 814 Ft 95 000 Ft
gazdaságinformatikus A N 33 320 232 Ft 152 500 Ft
gazdaságinformatikus F N 30 200 000 Ft 100 000 Ft
gazdaságinformatikus A E 30 285 000 Ft 142 500 Ft
gazdaságinformatikus F E 30 200 000 Ft 100 000 Ft
kereskedelem és marketing A N 29 240 907 Ft 122 500 Ft
kereskedelem és marketing F N 30 200 000 Ft 100 000 Ft
kereskedelem és marketing F L 30 190 000 Ft 95 000 Ft
műszaki menedzser (magyar nyelven) A N 30 290 000 Ft 145 000 Ft
műszaki menedzser (angol nyelven) A N 30 325 000 Ft 162 500 Ft
műszaki menedzser A L 30 270 000 Ft 135 000 Ft
Vállalkozásfejlesztés (magyar nyelven) M N 31 330 396 Ft 162 500 Ft
Vállalkozásfejlesztés (angol nyelven) M N 31 406 646 Ft 200 000 Ft
Vállalkozásfejlesztés M L 31 305 000 Ft 150 000 Ft

A 2020/2021-es tanévben az egyes félévekhez tartozó térítési díjak mértéke (Költségtérítési díj, Alapdíj, kreditarányos díj), illetve a fent hivatkozott képzési szerződés mintaszövege elérhető a KGK honlapján az alábbi linken:
http://kgk.uni-obuda.hu/TO/teritesi-dijak

Az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

  • saját befizetéssel két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-45 nappal később),
  • Diákhitel1 vagy Diákhitel2 konstrukció keretében,
  • munkáltató/cég (számlás) átvállalási nyilatkozata alapján,
  • fentiek bármely vegyes változatával.

Saját befizetés esetén a 50%-os Alapdíj összeget a megadott határidőig a felvételi levélben csatolt Neptun gyűjtőszámlára kell átutalni, majd ezt követően teljesíteni. Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap, itt nem érvényes a 1 órás utalási rend!
FONTOS! Az átutalás nem azonos a teljesítéssel. A beutalt összegek a Magyar Államkincstár számlájára kerülnek hallgató virtuális folyószámlára, és az egyetem felé csak akkor kerülnek átutalásra, ha a Neptunban megtörténik a teljesítés is.
A befizetési határidő elmulasztása első körben a JUTTÉR szabályzat szerinti késedelmi díj megfizetését vonja maga után, melyet a Neptun rendszerben kell szintén teljesíteni az érintetteknek.
A kiírt térítési díjak megfizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után!

Diákhitel1-2 2 konstrukciókkal történő teljes térítési díjfizetés esetén nem kell az Alapdíjat sem átutalni a gyűjtőszámlára, csak a Diákhitel oldalunkon leírt tájékoztató szerinti lépéseken kell végighaladnia, melynek első lépését (KT díj nyilatkozat beadása elektronikusan, Neptunon keresztül) a beiratkozást megelőző munkanapig kell kezdeményeznie.

FONTOS! Kérjük, hogy a Diákhitel2 szerződéseket semmiképpen ne készítsék el az egyéni beiratkozásig, ahol a teljes fizetendő térítési díj meghatározásra kerül minden hallgató esetében egyenként.
A szerződéseket az egyéni vagy a csoportos beiratkozáson kapott tájékoztatás alapján várhatóan a Neptun rendszeren keresztül lehet majd létrehozni, és annak leadására is lehetőség lesz helyben, minden további teendő nélkül.
Lehetőség van arra is, hogy az önköltségi díjnak egy részét fizeti a hallgató a Diákhitel segítségével, és másik részét saját befizetéssel vagy számlás átvállalással rendezi.

A kari Diákhitel oldal az alábbi linken érhető el: http://kgk.uni-obuda.hu/TO/diakhitel

Számlás fizetés esetén a Céges/számlás fizetés oldalunkon leírtaknak megfelelően kell eljárnia, és elektronikusan (Neptunon keresztül) nyilatkoznia a céges átvállalás mértékéről.

Amennyiben a számlás átvállalás csak részbeni, akkor a különbözet rendezhető saját befizetéssel vagy a Diákhitellel is.
Saját befizetés esetén a teljes költségtérítési díj és az átvállalt összeg különbözetét – az alapdíj (50%) mértékig) – át kell utalni a Határidők menüpontban meghatározott időpontig a Neptun gyűjtőszámlára.
Diákhiteles fizetés esetén a különbözet megfizetéséhez szükséges nyilatkozatok kitöltésére és leadására a beiratkozáskor lesz lehetőség.

Az önköltségi díjat saját befizetés esetén az alábbi utalási adatokkal kell átutalni:

Számlaszám: 10032000-00291350-01120008 (Magyar Államkincstár)
Kedvezményezett: Óbudai Egyetem

Közlemény (rovat szövegezése): NK-saját Neptun azonosító, saját név

Az utalás átfutási ideje 2-3 munkanap! Nem érvényes a Neptunra utalások esetében a 1 órás utalási rend!