Önköltségi díj

Jelenlegi hely

Az önköltséges képzésben részt vevő hallgató félévi költségtérítési díja a felvett kreditek arányában állapítható meg úgy, hogy a felvett kreditektől függetlenül alaptérítésként (Alapdíj) a felvételi tájékoztatóban meghatározott önköltségi díj 50%-a mindenképpen befizetendő.
Az egy kredit költségtérítési díja egyenlő a önköltségi díj 50%-a osztva az átlagos kreditértékkel, amely nappali tagozaton 30, esti, levelező, távoktatási tagozatokon 7 féléves képzési idő esetén 30, 8 féléves képzési idő esetén 26.
A kreditértékkel nem rendelkező (0 kredites) tantárgyak esetében a heti óraszámmal azonos kreditszámot kell a számításnál alapul venni.

Az önköltségi díj fizetéséhez kapcsolódóan minden önköltséges képzésre felvett hallgatónak képzési szerződést kell aláírnia az egyéni beiratkozás alkalmával. A szerződés aláírása a beiratkozás feltétele!

Az önköltségi díjak összege a tanulmányok során tanévenként legfeljebb a megelőző évi hivatalos (KSH) infláció mértékével növekedhet.

Az önköltségi díj összege csak akkor egyezik meg a költségtérítési díj összegével, ha a hallgató adott féléven 30 (távoktatáson 26 kreditet) vesz fel. Ennél kevesebb kredit felvétele esetén alacsonyabb, több kredit felvétele esetén magasabb a ténylegesen fizetendő térítési díj.
Az első félévben fizetendő tényleges költségtérítési díj az első félévre előírt/ajánlott mintatantervi kreditek száma alapján (Módosítva: 2018. 08. 03. 21:26):

Szak és munkarend Kredit 1. félév Önköltségi díj Alapdíj
(beiratkozásig fizetendő)
GM NAP 29 kredit 240907 Ft 122500 Ft
KM NAP 29 kredit 240907 Ft 122500 Ft
GM NAP FOKSZ 32 kredit 206656 Ft 100000 Ft
KM NAP FOKSZ 33 kredit 209989 Ft 100000 Ft
KM LEV FOKSZ 33 kredit 199478 Ft 95000 Ft
GM LEV 29 kredit 221250 Ft 122500 Ft
KM LEV 29 kredit 221250 Ft 122500 Ft
MM NAP (magyar) 30 kredit 280000 Ft 140000 Ft
MM NAP (angol) 30 kredit 325000 Ft 162500 Ft
MM LEV 30 kredit 250000 Ft 125000 Ft
GI NAP 30 kredit 290000 Ft 145000 Ft
GI LEV 30 kredit 270000 Ft 135000 Ft
VF NAP 30 kredit 325000 Ft 162500 Ft
VF LEV 30 kredit 290000 Ft 145000 Ft

A 2018/2019-es tanévben az egyes félévekhez tartozó térítési díjak mértéke (Költségtérítési díj, Alapdíj, kreditarányos díj), illetve a fent hivatkozott képzési szerződés mintaszövege elérhető a KGK honlapján az alábbi linken:
http://kgk.uni-obuda.hu/TO/teritesi-dijak-2018-2019

Az önköltségi díj fizetésére négy lehetőség van:

  • saját befizetéssel két részletben (50% beiratkozásig; fennmaradó összeg 15-45 nappal később),
  • Diákhitel1 vagy Diákhitel2 konstrukció keretében,
  • munkáltató/cég (számlás) átvállalási nyilatkozata alapján,
  • fentiek bármely vegyes változatával.

Saját befizetés esetén a 50%-os Alapdíj összeget a megadott határidőig a felvételi levélben csatolt Neptun gyűjtőszámlára kell átutalni, majd ezt követően teljesíteni. Az átutalás átfutási ideje 2-3 munkanap, itt nem érvényes a 1 órás utalási rend!
FONTOS! Az átutalás nem azonos a teljesítéssel. A beutalt összegek a Magyar Államkincstár számlájára kerülnek hallgató virtuális folyószámlára, és az egyetem felé csak akkor kerülnek átutalásra, ha a Neptunban megtörténik a teljesítés is.
A befizetési határidő elmulasztása első körben a JUTTÉR szabályzat szerinti késedelmi díj megfizetését vonja maga után, melyet a Neptun rendszerben kell szintén teljesíteni az érintetteknek.
A kiírt térítési díjak megfizetésének elmaradása elbocsátást és bírósági behajtási eljárást vonhat maga után!

Diákhitel1-2 2 konstrukciókkal történő teljes térítési díjfizetés esetén nem kell az Alapdíjat sem átutalni a gyűjtőszámlára, csak a Diákhitel oldalunkon leírt tájékoztató szerinti lépéseken kell végighaladnia, melynek első lépését (KT díj nyilatkozat beadása elektronikusan, Neptunon keresztül) a beiratkozást megelőző munkanapig kell kezdeményeznie.

FONTOS! Kérjük, hogy a Diákhitel2 szerződéseket semmiképpen ne készítsék el az egyéni beiratkozásig, ahol a teljes fizetendő térítési díj meghatározásra kerül minden hallgató esetében egyenként.
A szerződéseket az egyéni vagy a csoportos beiratkozáson kapott tájékoztatás alapján várhatóan a Neptun rendszeren keresztül lehet majd létrehozni, és annak leadására is lehetőség lesz helyben, minden további teendő nélkül.
Lehetőség van arra is, hogy az önköltségi díjnak egy részét fizeti a hallgató a Diákhitel segítségével, és másik részét saját befizetéssel vagy számlás átvállalással rendezi.

A kari Diákhitel oldal az alábbi linken érhető el: http://kgk.uni-obuda.hu/TO/diakhitel

Számlás fizetés esetén a Céges/számlás fizetés oldalunkon leírtaknak megfelelően kell eljárnia, és elektronikusan (Neptunon keresztül) nyilatkoznia a céges átvállalás mértékéről.

Amennyiben a számlás átvállalás csak részbeni, akkor a különbözet rendezhető saját befizetéssel vagy a Diákhitellel is.
Saját befizetés esetén a teljes költségtérítési díj és az átvállalt összeg különbözetét – az alapdíj (50%) mértékig) – át kell utalni a Határidők menüpontban meghatározott időpontig a Neptun gyűjtőszámlára.
Diákhiteles fizetés esetén a különbözet megfizetéséhez szükséges nyilatkozatok kitöltésére és leadására a beiratkozáskor lesz lehetőség.

Az önköltségi díjat saját befizetés esetén az alábbi utalási adatokkal kell átutalni:

Számlaszám: 10032000-00291350-01120008 (Magyar Államkincstár)
Kedvezményezett: Óbudai Egyetem

Közlemény (rovat szövegezése): NK-saját Neptun azonosító, saját név

Az utalás átfutási ideje 2-3 munkanap! Nem érvényes a Neptunra utalások esetében a 1 órás utalási rend!