Előnyben részesítés

Jelenlegi hely

Idézet az OE A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ HALLGATÓK TANULMÁNYAINAK FOLYTATÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ESÉLYEGYENLŐSÉGET BIZTOSÍTÓ FELTÉTELEK SZABÁLYZATÁ-ból:
„A fogyatékossággal élő hallgató részére biztosítani kell a fogyatékossághoz igazodó felkészítést és vizsgáztatást, továbbá segítséget kell nyújtani részére ahhoz, hogy teljesíteni tudja a hallgatói jogviszonyából eredő kötelezettségeit. Indokolt esetben mentesíteni kell egyes tantárgyak, tantárgyrészek tanulása vagy a beszámolás kötelezettsége alól. Szükség esetén mentesíteni kell a nyelvvizsga vagy annak egy része, illetve szintje alól. A vizsgán biztosítani kell a hosszabb felkészülési időt, az írásbeli beszámolón lehetővé kell tenni a segédeszköz – így különösen írógép, számítógép – alkalmazását, szükség esetén az írásbeli beszámoló szóbeli beszámolóval vagy a szóbeli beszámoló írásbeli beszámolóval történő felváltását. Az e bekezdés alapján nyújtott mentesítés kizárólag a mentesítés alapjául szolgáló körülménnyel összefüggésben biztosítható és nem vezethet alap- és mesterképzésben az oklevél által tanúsított szakképzettség, illetve felsőoktatási szakképzésben a bizonyítvány által tanúsított szakképesítés megszerzéséhez szükséges alapvető tanulmányi követelmények alóli felmentéshez. Bármely kedvezményre vagy felmentésre való jog megszerzése kérelemhez kötött. A kérelmet a mellékelt formanyomtatványon (4. melléklet) a regisztrációs héten kell benyújtani.”

A szabályzat és a kapcsolódó formanyomtatványok az alábbi linken érhetők el.
https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/fogyatekos_hallgatoi_szabalyzat...

Az érintett hallgató fogyatékosságára tekintettel jogosult részleges vagy teljes mentességet kérni bizonyos tanulmányi kötelezettségek alól, melyek teljesítésér élethelyzetéből adódóan nem tudja abszolválni.

A fentiekben linkelt kérelem, a megfelelő igazolásokkal együtt, az egyéni beiratkozás keretében a tanulmányi osztályvezetőnél adható le majd.

A benyújtott kérelmeket a TO továbbítja az illetékes egyetemi bizottságnak, mely elbírálást követően határozatot hoz az egyes kérvények tekintetében, mely határozat alapján élhet a hallgató az abban biztosított kedvezményekkel a későbbiekben.