Beiratkozás regisztrálása

Jelenlegi hely

Beiratkozás regisztrálása

A beiratkozás menete
Elektronikus regisztráció
Személyes adatok ellenőrzése/rögzítése

A beiratkozás 4 fő részre különül el a felvételi eljárásban felvett hallgatóinknál:

1. Regisztráció vagy elbocsátási kérelem leadása az alábbiak szerint:

  1.1. elektronikus regisztráció honlapon aktív hallgatóknak (aktív, aki megkezdi a tanulmányait ebben a félévben); bővebb információ lentebb;
  1.2. passzív félév regisztrálása - a Határidők menüpontban linkelt - formanyomtatvány kitöltésével és TO-ra történő megküldésével (passzív, aki nem kezdi meg tanulmányait ebben a félévben);
  1.3.1. elbocsátási kérelem beadása, ha nem kíván a hallgató beiratkozni a képzésre, ahova felvételt nyert;
  1.3.2. elbocsátási kérelem beadása a NEPTUN rendszeren keresztül, amennyiben az előző félévekben KGK-ra(!) beiratkozott hallgató újra felvételizett ugyanarra vagy másik KGK szakra, és (csak) az új képzésén kívánja tanulmányait folytatni a továbbiakban.

2. Személyes adatok rögzítése és ellenőrzése a Neptun rendszerben; bővebb információ lentebb.


3. „csoportos” beiratkozás - a Határidők menüpontban és a beiratkozási behívó levélben – meghatározott időpont(ok)ban.


4. „egyéni beiratkozás - a Határidők menüpontban és a beiratkozási behívó levélben – meghatározott időpont(ok)ban.

Az aktív hallgatóknak minden (1.1.+2.+3.+4.) beiratkozási eljárást végig kell csinálnia!
A passzív hallgatóknak minden (1.2.+2.+3.+4.) beiratkozási eljáráson át kell esnie szintén!
A végleges elbocsátást kérő hallgatóknak csak az 1.3.1. eljárást kell lefolytatnia (tehát a kérelmet beküldeni)!
Az újrafelvételizett (és a korábbi képzésről elbocsátást kérő) KGK hallgatóknak csak az 1.3.2.+2.+4. eljárásokat kell teljesítenie (csoportos beiratkozás nem szükséges, mivel korábbi évben ezt már teljesítette)!

Elektronikus regisztráció

Minden KGK szak minden tagozatán AKTÍV hallgatóknak!

http://kgk.uni-obuda.hu/TO/felvettek/beiratkozasi-nyilatkozat

A fenti linken regisztrálja aktív félévre történő beiratkozási igényét, a Határidők menüben megadott határidőig!
A linken elérhető adatlapon a felvételéhez kapcsolódó alapadatokat kell megadnia a felvételi levélben kiküldött határozatok és tájékoztatók alapján.
A regisztráló hallgatóknak a kari Neptun rendszergazda felveszi a mintatantervben az első félévre előírt tárgyakat. A tárgyak felvételéről a Neptun rendszer automatikus üzenetet fog küldeni.
A tárgyak felvétele több hullámban történhet. Az esetleges tárgyfelvételi hiányokat és/vagy órarendi ütközéseket az egyéni beiratkozás alkalmával lehet majd a Tanulmányi Osztályon jelezni.
FONTOS! A regisztrációt akkor is el kell végezni, ha a beadásra kerülő vagy beadott akkreditációs kérelme lesz/van. Ez esetben az akkreditáció lezárása után természetesen lesz lehetőség a tárgylista módosítására a felmentések ismeretében.

A felvett tárgyak órarendjét a Neptunba belépve az alábbi módon tekintheti meg majd:
Tanulmányok/Órarend menüpont

Nézet választás:

  1. Normál (nappali tagozaton javasolt) – hetenkénti bontásban tekinthető meg az órarend, hetenkénti léptetési lehetőséggel.

  2. Féléves (levelező és távoktatási tagozaton javasolt) – teljes félév konzultációs rendje megtekinthető.

   Félév: 2019/20/1
   Hét típusa: Minden hét

Személyes adatok ellenőrzése/rögzítése

A Neptun hallgatói információs rendszerbe történő belépéshez szükséges belépési azonosítókat a felvételi tájékoztató levelünkben küldtük ki Önnek.

A rendszer rövid általános leírását a Neptun honlapján érhető el

A személyes adatok ellenőrzését/rögzítését az alábbi helyeken kell elvégezni. Bármilyen hibajelzés esetén – print screen csatolásával – a kari Neptun rendszergazdát kell megkeresni email-ben. (Iván Csaba: ivan.csaba@kgk.uni-obuda.hu)

Az adatok rögzítése/ellenőrzése elengedhetetlen feltétele az egyéni beiratkozás lefolytatásának! Az alábbi adatok rögzítésének vagy naprakész frissítésének elmaradása miatt felmerülő anyagi, jogi, erkölcsi felelősség a hallgatót terheli minden esetben!

Saját adatok/Személyes adatok menüpont – Személyes adatok fül

  Itt tekinthetők át a felvételi rendszerből átemelt személyi adatok, melyek módosítására - 2 adat kivételével - csak a Tanulmányi Osztályon keresztül van lehetőség.
  Az Adatmódosítás gombra klikkelve, a megjelenő ablakban kérjük, adja meg az adóazonosító jelét és a TAJ számát, majd a Módosítások elküldése gombra klikkleve mentse azt!
  Külföldi EU állampolgárok, ha nincs magyar TAJ számuk (még), akkor ezt a mezőt hagyják üresen!

Saját adatok/Személyes adatok menüpont – Okmányok fül

  Az Új felvétel gombra klikkelve rögzítse az alábbi okmányai adatait, a legördülő menüből a megfelelő(ke)t kiválasztva:
  • magyarországi Személyazonosító igazolvány vagy útlevél száma állampolgárságtól függetlenül
  • Lakcímkártya száma - magyar állampolgárok esetén
  • EU Kék Kártya - külföldi, EU-EGT állampolgár esetén
  • Tartózkodási engedély és tartózkodási kártya vagy Magyar Igazolvány - külföldi, nem EU-EGT állampolgár esetén

  Saját adatok/Elérhetőségek menüpont – Email címek

   Az itt - alapértelmezettként - megadott email címre kapja meg a későbbiekben a Neptun automatikus értesítéseit (ha ezt az Üzenetek/Beállítások/Automatikus értesítések alatt rögzíti!), illetve a Tanulmányi Osztály, Neptun Csoport és az intézetek/oktatók is erre az email címre tudnak küldeni a hallgatónak közvetlen tájékoztatást szükség esetén.

  Saját adatok/Elérhetőségek menüpont – Címek

   Az állandó lakcím megadása/megléte kötelező!
   Értesítési címet akkor adjon meg mindenképpen, ha a postai címe nem azonos az állandó lakcímével. Erre a címre küldi ki a tanulmányok során a TO az esetleges határozatokat, egyéb leveleket a hallgatónak.

  Saját adatok/Elérhetőségek menüpont – Telefonszámok

   Javasoljuk egy élő mobiltelefonszám megadását, hogy sürgős esetben a TO el tudja Önt érni egyeztetés érdekében (Ne ennek hiánya miatt maradjon le pl. valamilyen határidőről a jövőben).

  Pénzügyek/Beállítások menüpont – Számlaszámok

   Új bankszámlaszám gomb megnyomásával rögzíthető számlaszám a rendszerben. Egy számlaszám megadása mindenképpen kötelező!
   A megadott számlaszám az esetleges kifizetésekhez (pl. tanulmányi ösztöndíj, szoc. tám.) és visszautalásokhoz kapcsolódik. Nem kell, hogy megegyezzen azzal a számlaszámmal, ahonnan a beutalás kezdeményezésre kerül (pl. szülői számla, ahonnan az önköltségi díj összege kerül átutalásra).