Projektmenedzser szakirány

Jelenlegi hely

A képzés olyan ismereteket tartalmaz, melyeket elsajátítva a végzett hallgatók képesek lesznek bármely vállalatnál termékek, szolgáltatások menedzselésére azok teljes életciklusa alatt, valamint bármilyen célból szervezett projektek szervezésére és bonyolítására. A képzés műszaki része villamosmérnöki ismeretekből áll.

Egy adott szervezet működése során számos megoldásra váró feladattal találkozik. Az olyan egyedi, nem szabványos, nem rendszeresen végzett összetett komplex munkákat, amelyek jól körülhatárolhatóak, érthetőek, konkrét céllal rögzített határidőkkel, előre meghatározott erőforrás igénnyel rendelkeznek, projektnek nevezzük.

A szervezetek, legyenek azok profitorientáltak, vagy non-profit szervezetek, munkájukat többféle módon szervezhetik meg.
Feladatuk egy része ismétlődő tevékenység, végrehajtásuk rutinmunka jellegű. Ellátásukhoz a szervezet gyakran szakosodik, különféle szervezeti egységeket hoz létre, alakít ki (osztályok, szakcsoportok stb.;). Vannak azonban olyan feladatok, amelyek ellátása rutinból már nem valósítható meg.

Ilyenek a beruházások, fejlesztések, komplex programok, amelyek sikeres megoldása a szervezet szokásos munkarendje mellett már nem megy, ugyanis szükség van szaktudások összetett, komplex bevonására, az erőforrások összehangolására, pontos tervezésre, csoportmunkára, gyakori változásokhoz szükséges alkalmazására.

Az ilyen típusú feladatokat projekteknek az ellátásukra, irányításukra létrehozott szervezeteket projektmenedzsmentnek hívjuk.

A projektmenedzser szakirányra szakosodott műszaki menedzser hallgatóink a Természettudományi alapismeretek, a Gazdasági és humán ismeretek, a szakmai (műszaki) törzsanyag, a szakmai (gazdasági) törzsanyag, a Differenciált (műszaki) és (gazdasági) törzsanyag és a gyakorlati félév során rendszerszemléleti tudás elsajátítás birtokában képesek hatékony projektmunka végzésére. Éppen ezért nagy az érdeklődés a szakirány iránt.