Projektmenedzser-mérnök üzletkötő modul

Jelenlegi hely

Az olyan egyedi, nem szabványos, nem rendszeresen végzett összetett komplex munkákat, amelyek jól körülhatárolhatóak, érthetőek, konkrét céllal rögzített határidőkkel, előre meghatározott erőforrás igénnyel rendelkeznek, projektnek nevezzük. Ilyenek a beruházások, fejlesztések, komplex programok, amelyek sikeres megoldása a szervezet szokásos munkarendje mellett már nem megy, ugyanis szükség van szaktudások összetett, komplex bevonására, az erőforrások összehangolására, pontos tervezésre, csoportmunkára, gyakori változásokhoz szükséges alkalmazására. Ezek ellátására, irányítására hivatott a projektmenedzsment.

A piac liberalizálódásával párhuzamosan egyre nagyobb az igény a műszaki illetve marketinges-gazdasági területen egyaránt otthonosan mozgó végzősökre. Éppen ezért, a képzés olyan ismereteket tartalmaz, melyeket elsajátítva a végzett hallgatók képesek lesznek bármely vállalatnál termékek, szolgáltatások menedzselésére azok teljes életciklusa alatt, valamint bármilyen célból szervezett projektek szervezésére és bonyolítására. A képzés sajátossága, hogy a műszaki és gazdasági (főképp marketing) ismereteket hatékonyan kombinálja.

A képzés műszaki része villamosmérnöki és szoftvertechnológiai ismeretekből áll. A képzés gazdasági részének három almodulja: projektmenedzser-, mérnök-üzletkötő - és szolgáltatásmenedzsment modul. A marketing speciális területei a szakirányon piackutatás, marketingkommunikáció, környezetbarát marketing és menedzsment. A kurzusok az elméleti marketingismeretek mellett a gyakorlati ismeretek megszerzését is biztosítják, eljuttatva a hallgatókat az adott téma legjobb ismerőinek, specialistáinak szintjére.

A projektmenedzser szakirányra szakosodott műszaki menedzser hallgatóink a műszaki és gazdasági törzsanyag és a gyakorlati félév során rendszerszemléleti tudás elsajátítás birtokában képesek hatékony projektmunka végzésére. Éppen ezért nagy az érdeklődés a szakirány iránt.