Notice: Undefined variable: munkamenet in /var/www/html/kgk/tantargy/db/kozosfv.inc on line 7 Notice: Undefined variable: query in /var/www/html/kgk/tantargy/db/kozosfv.inc on line 8 Óbudai Egyetem - Keleti Károly Gazdasági Kar
Intézet: Gazdaság- és Társadalomtudmányi Intézet (1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.) Kreditérték: 3
Tagozat: Nappali Nyelv: magyar Félév: 2009/10/2
 
Szakok: Mérnök informatikus BSc alapszak;
 
Tantárgyfelelős oktató: Dr. Medve András Oktatók: Dr. Szekeres Valéria; Dr. Kiss Mariann;
 
Előtanulmányi feltételek: Közgazdaságtan I. (Makroökonómia) GGTKG1SANC
Heti/Féléves óraszámok: Heti Előadás: 1 Tantermi gyakorlat: 1 Labor: 0 Konzultáció: 0
 
Félévzárás módja (követelmény): vizsga
 
Oktatási cél: A tantárgy ismereteket közvetít a piacról, annak működéséről, az alapvető gazdasági fogalmakról. Segíti a gazdasági cselekvések mozgatórugóinak megértését, a gazdasági kérdésekben való eligazodást, s egyben megalapozza a későbbi félévek gazdasági jellegű tárgyait.
Félévközi követelmények
(feladat, zh. dolgozat, esszé, stb):
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a részvétel kötelező
- Az előadásokon és a gyakorlatokon a hiányzás nem haladhatja meg a TVSZ-ben megengedett mértéket.
- Egy dolgozat megírása 8. héten..
- Pótlás a 14. héten azok számára, akik a fenti időpontban dolgozatot nem írták meg, vagy nem szerezték meg az aláíráshoz szükséges pontszámot.
- A gyakorlaton kiadott feladatok leadása.
- Azok számára, akiknek hiányzása meghaladta a TVSZ-ben megengedett mértéket a pótlás nem engedélyezett.
 
Oktatási hét
(konzultáció)
Témakör
1. 1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése.
piac, keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet és túlkínálat, árküszöb- és plafonár, kereslet árrugalmassága, keresztrugalmasság
2. 1. Mikroökonómiai alapfogalmak. A piac és a piaci szereplők jellemzése.
piac, keresleti függvény, kínálati függvény, Marshall-kereszt, piaci egyensúly, egyensúlyi ár, túlkereslet és túlkínálat, árküszöb- és plafonár, kereslet árrugalmassága, keresztrugalmasság
3. 2. Fogyasztói magatartás és kereslet
határhaszon, teljes haszon, Gossen I. és II. törvénye, közömbösségi görbe, telítettségi pont, költségvetési egyenes, jövedelem, Engel-görbe, jövedelemrugalmasság, normál termék, inferior termék, Giffen javak, Veblen-termék, presztizsfogyasztás, helyettesítő- és kiegészítő cikkek, fogyasztói többlet
4. 2. Fogyasztói magatartás és kereslet
határhaszon, teljes haszon, Gossen I. és II. törvénye, közömbösségi görbe, telítettségi pont, költségvetési egyenes, jövedelem, Engel-görbe, jövedelemrugalmasság, normál termék, inferior termék, Giffen javak, Veblen-termék, presztizsfogyasztás, helyettesítő- és kiegészítő cikkek, fogyasztói többlet
5. 3. A vállalat és a termelői szervezet
egyszemélyes vállalat, társaság, részvénytársaság, korlátozott felelősség, technikai hatékonyság, gazdasági hatékonyság, termelési függvény, csökkenő hozadék törvénye, munka határterméke, munka átlagterméke, TC, FC, VC, AC, AFC, AVC, MC
6. 3. A vállalat és a termelői szervezet
egyszemélyes vállalat, társaság, részvénytársaság, korlátozott felelősség, technikai hatékonyság, gazdasági hatékonyság, termelési függvény, csökkenő hozadék törvénye, munka határterméke, munka átlagterméke, TC, FC, VC, AC, AFC, AVC, MC
7. 4. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
piaci részesedés, Herfindahl-index, koncentrációs ráta, termékdifferenciálás, belépési korlátok, piactípusok, tökéletes verseny, átlagprofit, határprofit, összprofit, jövedelmezőség, bevétel, haszon, üzembezárási pont fedezeti pont
8. 4. Piaci szerkezet és vállalati magatartás I.
piaci részesedés, Herfindahl-index, koncentrációs ráta, termékdifferenciálás, belépési korlátok, piactípusok, tökéletes verseny, átlagprofit, határprofit, összprofit, jövedelmezőség, bevétel, haszon, üzembezárási pont fedezeti pont
9. 5. Piaci szerkezet és vállalati magatartás II.
tökéletlen verseny, tiszta monopólium, monopolisztikus versenypiac, oligopólium, kartell, játékelmélet, Nash-egyensúly, dinamikus-egyensúly, összejátszás, stabil kooperáció, antitröszt - politika
10. 5. Piaci szerkezet és vállalati magatartás II.
tökéletlen verseny, tiszta monopólium, monopolisztikus versenypiac, oligopólium, kartell, játékelmélet, Nash-egyensúly, dinamikus-egyensúly, összejátszás, stabil kooperáció, antitröszt - politika
11. 6. Termelési tényezők piaca
tőkepiac, kamat, vagyonértékelés, nettó jelenérték, belső kamatláb, csökkenő hozadék, betét, részvény, kötvény, névérték, forgalmi érték, árfolyam, állampapírok, áru- és értéktőzsde, bessz és hossz, készpénzügyletek, határidős ügyletek, humán tőke, munkabér, föld, földjáradék
12. 6. Termelési tényezők piaca
tőkepiac, kamat, vagyonértékelés, nettó jelenérték, belső kamatláb, csökkenő hozadék, betét, részvény, kötvény, névérték, forgalmi érték, árfolyam, állampapírok, áru- és értéktőzsde, bessz és hossz, készpénzügyletek, határidős ügyletek, humán tőke, munkabér, föld, földjáradék
13. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 40 perc)
14. Zárthelyi dolgozatok pótlása (max. 40 perc)
 
Az értékelés, a lebonyolítás,
a pótlás módja,
a jegy kialakításának szempontjai:
A dolgozatokkal szerzett pontok értékelése a megszerzett pontok %-ában
0-49% elégtelen
50-61% elégséges
62-73% közepes
74-85% jó
86-100% jeles
A félévzárás módja
(írásbeli, szóbeli, teszt, stb.):
Írásbeli vizsga
 
Kötelező irodalom: Bácsi Rózsa – Medve András: Közgazdaságtan mérnököknek Szemelvénygyűjtemény BMF KGK 2002
Ajánlott irodalom: Heyne - Boettke - Prychitko: A közgazdasági gondolkodás alapjai, Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007