Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (FOSZK)

Jelenlegi hely

Érvényes: 2017. szeptember 1-től

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése

  a) Magyar nyelven: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés
  b) Angol nyelven: Commerce and Marketing

2. A szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  a) Szakképzettség: felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon
  b) A szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Economist Assistant in Marketing Communication

3. Képzési terület: Gazdaságtudományok

4. A képzési idő félévekben: 4 félév

5. A felsőoktatási szakképzés megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  a) A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlatorientált (60-70 százalék)
  b) Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév legalább 560 óra, részidejű képzésben a szakmai gyakorlat: 6 hét, legalább 240 óra: részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.
  c) A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

6. A felsőoktatási szakképzés célja

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

7. A képzés fő területei

  a) Valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit
  b) A képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit
  c) A szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit

8. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

  A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

9. Idegennyelvi és szaknyelvi követelmények

  Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programjában határozza meg.

10. A képzés formája: Nappali

11. Az ismeretek ellenőrzése

  a) a szorgalmi időszakban tett írásbeli vagy szóbeli beszámolóval, írásbeli (zárthelyi) dolgozattal, illetve otthoni munkával készített feladat (terv, mérési jegyzőkönyv stb.) értékelésével,
  b) elővizsgával,
  c) a vizsgaidőszakban tett vizsgával,

12. Félév végi értékelés adható

  a) évközi jeggyel (jele: é), mind elméleti, mind gyakorlati jellegű tantárgyak esetén, a szorgalmi időszak alatti ismeret ellenőrzése alapján,
  b) vizsgajeggyel (jele: v), ekkor az érdemjegy megállapítása történhet csak a vizsgán mutatott teljesítmény alapján, vagy az évközi ellenőrzések és a vizsgán mutatott teljesítmény együttes figyelembevételével. Ez utóbbi esetben az érdemjegy megállapítása legalább 50%-ban a vizsga, legfeljebb 50%-ban a szorgalmi időszak alatti ellenőrzések alapján történik,

13. Választható specializáció: Marketingkommunikáció specializáció

14. Életbe lépés ideje

  Jelen tanterv a 2017. év szeptemberében induló szemesztertől kezdődően felmenő rendszerben alkalmazandó.

15. A tanterv elkészítésének forrásai

  a) 18/2016. (VIII. 5.) EMMI rendelet (2016. október 17-i állapot szerint)
  b) ÓE SZMSZ III. kötet: ÓE Hallgatói követelményrendszerének 1. számú melléklete: ÓE TVSZ 2016 (2016. június 28. napjától hatályos 4. verziószámú változat)

Utolsó frissítés: 2017.01.02.