Dékáni köszöntő

Jelenlegi hely

Köszöntöm Önöket az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Karának vezetése nevében!

Csak megfelelően kiművelt tudás birtokában tehetünk szert versenyképes, anyagilag és erkölcsileg is gazdagító munkára – fogalmazott 140 évvel ezelőtt karunk névadója, a közgazdász-statisztikus Keleti Károly.

A lényeg ma is ugyanez, ezért hallgatóink számára minden körülményt igyekszünk megteremteni, ami megfelelő muníciót ad számukra az életben való sikeres szerepléshez. A cégek tisztában vannak vele, hogy versenyképességük, a piaci előny megszerzése, majd megtartása magasan kvalifikált, művelt munkaerőt, humán erőforrást kíván. Karunk három alapszakon, a műszaki menedzser BSc, a gazdálkodási és menedzsment BA, valamint a kereskedelem és marketing BA szakon ad hét elvégzett szemeszter után, kettőszáztíz kredit megszerzésével piacképes diplomát. Végzett hallgatóink többsége már a képzés alatt megtalálja azt a céget, amely később alkalmazza.

Nem véletlen, hogy szakmai megítélésünk szélesebb körben is kiváló, és egyre több diák választ bennünket. Sikerünk kulcsa a folyamatos fejlesztés a nemzetközi együttműködésben, az európai színvonalú oktatógárda és az infrastrukturális háttér. Oktatóink több mint egyharmada minősített, nagy gyakorlati tapasztalattal bír. 2006/2007-es tanévtől birtokba vehettük az évezred elvárásainak megfelelő új oktatási épületünket is.

A lineáris képzési struktúrában az alapszakok – alkalmazkodva a munkaerőpiac változó igényeihez – a legfontosabb ismereteket nyújtva megalapozzák a szakmai specializáció megszerzését a mesterképzésben vállalkozásfejlesztés és mérnöktanár mesterszakon, - míg a tudományos fokozat, a minősítés elérésére a doktori képzésben van lehetőség.

Szakjainkon nappali tagozaton és levelező formában, valamint a távoktatás keretei között is folyik képzés, illetve felsőoktatási szakképzést is indítunk két szakterületen, hallgatói jogviszony keretében.

A megalapozott szakmai háttéren túl a KGK valami mást is nyújt: a valódi közösségi élet lehetőségét, a felelős életre való felkészülést.

Dr. Medve András dékán
Budapest, 2011.