Gazdaságstatisztika szerepe az oktatásban

Jelenlegi hely

Keleti KárolyGazdaságstatisztika szerepe az oktatásban címmel konferenciát szervez az Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kara, amellyel a "150 éves a KSH" rendezvénysorozathoz kapcsolódik. A tematikus konferencia a Kar névadója előtti tisztelgés mentén a statisztika, gazdaságstatisztika szerepével, az oktatás kihívásaival, a statisztikai adatok kezelésével, a KSH által nyújtott lehetőségekkel (kutatószoba) foglalkozik.

Időpont: 2017. szeptember 27.
Helyszín: Óbudai Egyetem | Keleti Károly Gazdasági Kar, 1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.

Hivatalos nyelv: magyar

A KSH emlékévhez és a konferenciához kötődően az előadások összefoglalóját is tartalmazó Keleti Károly emlékkönyv kerül kiadásra.

A konferencia regisztráció és előadás elfogadásáról a visszaigazolás határideje: 2017. július 31.
A szervezők fenntartják a jogot, hogy túljelentkezés esetén az absztraktok alapján meghatározzák a konferencián elhangzó előadásokat.


Tervezett program

9:30-10:00 Regisztráció TA 1.em
10:00-10:20 Megnyitó és rektori köszöntő TA 122.
TAKÁCSNÉ GYÖRGY KATALIN, egyetemi tanár, ÓE
RÉGER MIHÁLY, rektor, egyetemi tanár, ÓE
10:20-11:50 Plenáris előadások TA 122.
10:20-10:40 TÓTH GÉZA, a KSH szakmai tanácsadója, a Területi Statisztika főszerkesztője, egyetemi docens, ME
Statisztikai adatok kezelése és kutatószobai környezet a KSH-ban
10:40-11:00 LACZKA ÉVA, elnök, MST, c. egyetemi tanár
A gazdaságstatisztika aktuális kérdései – miért is állunk napjaikban paradigma- váltás előtt
11:20-11:40 KATONA TAMÁS, egyetemi tanár, SZTE
A gazdaságstatisztika oktatásának néhány kritikus pontja a közgazdászképzésben
11:40-11:50 MEDVE ANDRÁS, dékán
Megemlékezés a Kar névadójáról, Keleti Károly méltatása
11:50-12:15 Koszorúzás Keleti Károly szobránál Tavaszmező u. 16-18. előtt
12:15-13:00 Ebédszünet Caterland étterem, Tavaszmező u. 7-13.
13:00-15:00 Panel szekció I. – Adathasználat, mire is jó a gazdaságstatisztika? TA 122.
13:00-13:20 KOVÁCS KRISZTIÁN, vezető elemző, KSH
Hol találjuk az adatokat?
13:20-13:40 KESZTHELYI SZILÁRD, osztályvezető, AKI
Tesztüzemi Információs Rendszer bemutatása és az adatok használata
13:40-14:00 LIPTÁK KATALIN, adjunktus, ME
A gazdaságstatisztika szerepe a munkaerő-piaci folyamatok elemzésében a Visegrádi Négyek körében
14:00-14:20 LUKÁCS GÁBOR, egyetemi docens – SÁRDI KATALIN, egyetemi tanár, PE
Agrártörténeti adatok felhasználása a tápanyag-gazdálkodás oktatásában
14:20-14:40 BACSI ZSUZSANNA, egyetemi docens, PE
A homogén vagy a heterogén társadalmak a sikeresebbek? Statisztikai elemzések 155 ország példáján
14:40-15:00 SZABÓ ZSOLT MIHÁLY, doktorandusz ÓE BDI, mestertanár, ÓE
Nyugdíjbomba – globális öregedés társadalmi hatásai a nyugdíjbiztosításra
13:00-15:00 Panel szekció II. – Statisztika oktatás és módszertana TA Könyvtár
13:00-13:20 SÁNDORNÉ KRISZT ÉVA, egyetemi tanár, BGE
A statisztika oktatásának helye és szerepe a gazdaságtudományi képzésben
13:20-13:40 CSERHÁTI ILONA, egyetemi docens, BCE
Gazdaságstatisztikai kihívások, oktatási konzekvenciák (tananyag-fejlesztési tapasztalatok a Budapesti Corvinus Egyetemen)
13:40-14:00 NAGY VIKTOR, adjunktus - KOLNHOFER-DERECSKEI ANITA, adjunktus – KOVÁCSNÉ BUKUCS ERZSÉBET, mestertanár, ÓE
Gemifikáció a statisztika oktatásában
14:00-14:20 CSATÓ LÁSZLÓ, adjunktus, BCE, tudományos munkatárs, MTA SZTAKI
Az EKS-módszer karakterizációja
14:20-14:40 JÁMBOR ATTILA, egyetemi docens – MIZIK TAMÁS, egyetemi docens, BCE
Versenyképesség mérési módszerek és azok gazdaságstatisztikai vonatkozásai a mezőgazdaságban
14:40-15:00 SZABÓ RICHARD
Pénzügyi intézmények értékelésére használt statisztikai módszerek
15:00-15:15 Kávészünet
15:15-16:30 KOLNHOFER DERECSKEI ANITA – NAGY VIKTOR, ÓE
Kerekasztal a statisztika eszköztárának használatáról a gazdasági tárgyak oktatása során