Szakirányválasztás

Jelenlegi hely

Szakirányválasztás a gazdálkodási és menedzsment szakon

A gazdálkodási és menedzsment szak hallgatóinak a jelenleg futó tanterv alapján, a mintatantervi törzstárgyakon túl, egy szakirány tárgyait is teljesítenie kell tanulmányai során.

A mintatanterveket a Hallgatói információk/Mintatantervek menüpontban találja meg.

A választható szakirányok nappali és levelező* tagozaton:

  1. marketing,
  2. üzleti informatika,
  3. vállalkozásszervező.

A szakirányok létszáma a szakirányválasztásra jogosult hallgatók létszámához kötve az alábbiak szerint alakul.

  nappali tagozaton: a szakirányok létszáma a választásra jogosult hallgatói létszám egyharmada minden szakirányon,

  levelező tagozaton: a szakirányok közül azok kerülnek meghirdetésre, amelyekre a jelentkezők létszáma eléri a dékán által meghatározott minimumlétszámot. A minimumlétszámok közzététele a jelentkezési időszak lezárását követően történik.
  (A levelező tagozat alacsonyabb létszáma miatt várhatóan nem indul el mindegyik szakirány!)

A szakirányú tárgyak oktatása nappali és levelező tagozaton is az 5. félévtől kezdődik.

* A levelező tagozat első meghirdetésétől kezdve a hallgatók túlnyomó többsége a vállalkozásszervező szakirányt választotta minden évben, és ennek megfelelően karunk az elmúlt években csak ezt a szakirányt indította el. Amennyiben a másik két szakirány nem kerül meghirdetésre az adott évben, akkor a marketing szakirány esetében az alábbi "áthidaló" megoldással élhetnek az érintett hallgatók:

  Aki marketing szakirányon kívánta folytatni tanulmányait a 3. évtől, az a kereskedelem és marketing "testvér" szakon teheti ezt meg, marketingkommunikáció szakirányon. A képzésváltáshoz kapcsolódó eljárási díjakat (szakváltási kérelem és akkreditációs kérelem eljárási díja) ebben az esetben a szakirány-választás félévében nem kell megfizetnie az érintett hallgatóknak.

  A kereskedelem és marketing szak vonatkozó tanterve ezen a linken érhető el.

A szakirányválasztás menete a Neptunban

 1. Lépjen be a NEPTUN rendszer Ügyintézés/Szakirányjelentkezés menüpontjába.
 2. Válassza ki az aktuális félévet, és listázza ki a meghirdetett szakirányválasztási időszakot, mely a „Jelenlegi szakirányválasztási időszakok” rész alatt kerül kilistázásra.
  A szakirányválasztási időszak sorában tekintheti meg az időszak kezdő és záró időpontját. Csak ezen időszakon belül van lehetőség a szakirányok rangsorolására!

  A Neptun órajele eltérhet a valós időtől (pl. téli-nyári időszámítás miatt), így a választási időszak kezdete akár (plussz-mínusz) 1 órával is eltérhet a feltüntetetthez képest.

 3. Klikkeljen rá az adott szakirányválasztási időszakra; ekkor a „Felvehető szakirányok” rész alatt kilistázódnak a választható szakirányok.
 4. A szakirányok felvétele az adott szakirány sorában a „Lehetőségek” linken elérhető „Felvesz” gomb megnyomásával történik, vagy a szakirány nevén duplaklikkeléssel.
 5. A „Felvett szakirányok” résznél láthatja a már rangsorolt szakirányokat, melyek a „Felvehető szakirányok” közül el is tűnnek automatikusan.
  FONTOS! Minden megjelenő szakirányt rangsorolnia kell! Amennyiben a besorolási eljárásnál tanulmányi eredménye alapján az adott sorszámmal rangsorolt szakirányra nem kerülhet be, akkor automatikusan a sorrendben következő szakiránynál kerül figyelembe vételre. Ezt az eljárást annyiszor ismételjük meg szükség esetén, ahány szakirányt rangsorolt.

  Ha minden szakirányt rangsorolt a hallgató, akkor az egyik szakirányra biztosan besorolásra kerül. Ha nem rangsorol minden szakirányt, akkor a besorolási eljárás végén arra a szakirányra kerül besorolásra, ahol még maradt szabad hely.

 6. A szakirányok egyéni rangsorolását a „Felvett szakirányok” rész alatt tekintheti meg, ahol a Sorrend oszlop adja meg emelkedő számsorrendben a rangsorolást; vagyis az „1” jelenti a leginkább preferált szakirányt.
 7. A szakirányválasztási időszakon belül lehetősége van az eredetileg meghatározott rangsorolást módosítani; a módosítások száma nincs korlátozva az időszakon belül. A szakirányok rangsorszámának módosítását az adott szakirány „Lehetőségek” linkje alatt található „Fel” és „Le” gombok megnyomásával végezheti el.


A szakirányra történő besorolás menete

 1. A hallgatók a szakirányválasztási félév lezárását követően az ösztöndíjmutatójuk alapján kerülnek fel a besorolási listára, és ezt követően – a szakirányrangsorolásuk figyelembe vételével – kerülnek besorolásra valamelyik szakirányra.
  Az ösztöndíjmutató számítását a TVSz tartalmazza.
 2. A besorolási lista – ösztöndíjmutató szerinti - első hallgatója bekerül az általa első helyen megjelölt szakirányra, majd a sorban második hallgató bekerül az általa első helyen megjelölt szakirányra. A besorolás adott szakirányra mindaddig automatikus míg az adott szakirány keretszáma nem telik be.
 3. Amennyiben valamely szakirány keretszáma betelt, és további hallgatót már nem lehet besorolni oda, akkor a besorolási lista további hallgatóinál az adott szakirány törlésre kerül a besorolásnál figyelembe vehető lehetőségek közül a hallgatók egyéni szakirányrangsoraiból. Ez minden egyes betelt szakirány esetén megismétlődik mindaddig, míg az összes hallgató besorolásra nem kerül valamelyik szakirányra.
 4. Ha valamely hallgató nem rangsorolta az összes szakirányt a választási időszakban, és az általa megjelölt szakirányok egyikére sem kerülhetett be az ösztöndíjmutatója alapján, akkor a meg nem jelölt szakirányok közül arra kerülhet besorolásra, amelyen szabad hely marad a besorolási eljárás végén.
 5. A besorolás eredményéről értesítést kap a hallgató írásban, mely döntéssel szemben - a szabályzatban leírt esetekben és módon - fellebbezéssel élhet.