Modulválasztás

Jelenlegi hely

Modulválasztás a műszaki menedzser szakon

A műszaki menedzser szak hallgatóinak a jelenleg futó D tanterv alapján, a mintatantervi törzstárgyakon túl, egy-egy műszaki és gazdasági modult is teljesítenie kell tanulmányai során.

A mintatanterveket a Hallgatói információk/Mintatantervek menüpontban találja meg.

A választható gazdasági modulok mindegyike két almodult tartalmaz. A záróvizsgára bocsátás feltétele egy gazdasági modul teljesítése. Az almodulok csak a meghatározott párosításban választhatók az alábbiak szerint:

 • nappali tagozaton: 1. projektmenedzser+mérnök-üzletkötő modul, 2. szervező+vállalkozásszervező modul, 3. vállalatirányítási+minőségmenedzsment modul;
 • levelező tagozaton: 1. szervező+gépjármű szervező modul, 2. vállalatirányítási+minőségmenedzsment modul
 • távoktatási tagozaton: 1. projektmenedzser+mérnök-üzletkötő modul

A választható műszaki modulok közül szintén egy modult kell teljesíteni, melyeket az egyetem műszaki karai oktatnak a szak hallgatóinak. Minden hallgatónak a neki előírt műszaki modul minden tárgyát teljesíteni kell a végbizonyítvány (abszolutórium) kiállításához, és a záróvizsgára bocsátáshoz.

 • nappali tagozaton: 1. Bánki modul (Műszaki 1) - gépészet, 2. Kandó modul (Műszaki 2) - villamosságtan, 3. Neumann modul (Műszaki 3) - informatika, 4. Rejtő modul (Műszaki 4) - irányítási rendszerek
 • levelező tagozaton: 1. Bánki modul (Műszaki 1) - járműtechnika, 2. Rejtő
  modul (Műszaki 2) - irányítási rendszerek
 • távoktatási tagozaton: 1. Kandó modul (Műszaki 2) - villamosságtan

A modulok létszáma a modulválasztásra jogosult hallgatók létszámához kötve az alábbiak szerint alakul.

 • nappali tagozaton:
  • gazdasági modulok aránya a fenti modulsorrendet alapul véve: 1. 36,5%, 2. 36,5%, 3. 27%
   műszaki modulok aránya 25% minden modulon.
 • levelező tagozaton:
  • a gazdasági és műszaki modulok közül azok kerülnek meghirdetésre, melyekre a jelentkezők létszáma eléri a dékán által meghatározott minimumlétszámot.

A minimumlétszámok közzététele a jelentkezési időszak lezárását követően történik.

A nappali tagozaton a modultárgyak oktatása a 3. félévtől kezdődik, de a modulokra történő jelentkezés és besorolás a 2. félévnél történik.

A levelező tagozaton a modultárgyak oktatása a 4. félévtől kezdődik, és a 3. félévben kerül meghirdetésre a modulválasztás.

A távoktatási tagozaton az 5. félévtől indul a modultárgyak meghirdetése. Mivel a budapesti képzési helyen csak egy-egy gazdasági és műszaki modul kerül meghirdetésre, így külön modulválasztásra nincs szükség, a hallgatók automatikusan kerülnek besorolásra a meghirdetett modulokra.

A modulválasztás menete a Neptunban

 1. Lépjen be a NEPTUN rendszer Ügyintézés/Szakirányjelentkezés menüpontjába.
 2. Válassza ki az aktuális félévet, és listázza ki a meghirdetett modulválasztási időszakokat, melyek a „Jelenlegi szakirányválasztási időszakok” rész alatt kerülnek kilistázásra.
  A modulválasztási időszakok sorában tekintheti meg az adott időszak kezdő és záró időpontját. Csak ezen időszakon belül van lehetőség a modulok rangsorolására!

  A Neptun órajele eltérhet a valós időtől (pl. téli-nyári időszámítás miatt), így a választási időszak kezdete akár (plussz-mínusz) 1 órával is eltérhet a feltüntetetthez képest.

  A gazdasági és műszaki modulok esetében is végre kell hajtani a 3-7. lépéseket.

 • Klikkeljen rá az adott modulválasztási időszakra; ekkor a „Felvehető szakirányok” rész alatt kilistázódnak a választható modulok.
 • A modulok felvétele az adott modul sorában a „Lehetőségek” linken elérhető „Felvesz” gomb megnyomásával történik, vagy a modul nevén duplaklikkeléssel.
 • A „Felvett szakirányok” modulban láthatja a már rangsorolt modulokat, melyek a „Felvehető szakirányok” közül el is tűnnek automatikusan.
  • FONTOS! Minden megjelenő modult rangsorolnia kell! Amennyiben a besorolási eljárásnál tanulmányi eredménye alapján az adott sorszámmal rangsorolt modulra nem kerülhet be, akkor automatikusan a sorrendben következő modulnál kerül figyelembe vételre. Ezt az eljárást annyiszor ismételjük meg szükség esetén, ahány modult rangsorolt. Ha minden modult rangsorolt, akkor az egyik modulra biztosan besorolásra kerül. Ha nem rangsorol minden modult, akkor a besorolási eljárás végén arra a modulra kerül besorolásra, ahol még maradt szabad hely.
 • A modulok egyéni rangsorolását a „Felvett szakirányok” rész alatt tekintheti meg, ahol a Sorrend oszlop adja meg emelkedő számsorrendben a rangsorolást, vagyis az „1” jelenti a leginkább preferált modult.
 • A modulválasztási időszakon belül lehetősége van az eredetileg meghatározott rangsorolást módosítani; a módosítások száma nincs korlátozva az időszakon belül.
  • A modulok rangsorszámának módosítását az adott modul Lehetőségek linkje alatt található „Fel” és „Le” gombok megnyomásával végezheti el.

  A modulra történő besorolás menete

  1. A hallgatók a modulválasztási félév lezárását követően a korrigált kreditindexük alapján kerülnek fel a besorolási listára, és ezt követően – a modulrangsorolásuk figyelembe vételével – kerülnek besorolásra egy gazdasági és egy műszaki modulra.
   A korrigált kreditindex számítási képletét a TVSz tartalmazza.
 • A besorolási lista – korrigált kreditindex szerinti - első hallgatója bekerül az általa első helyen megjelölt modulra, majd a sorban második hallgató bekerül az általa első helyen megjelölt modulra. A besorolás adott modulra mindaddig automatikus míg az adott modul keretszáma nem telik be.
 • Amennyiben valamely modul keretszáma betelt, és további hallgatót már nem lehet besorolni oda, akkor a besorolási lista további hallgatóinál az adott modul törlésre kerül a besorolásnál figyelembe vehető lehetőségek közül a hallgatók egyéni modulrangsoraiból. Ez minden egyes betelt modul esetén megismétlődik mindaddig, míg az összes hallgató besorolásra nem kerül valamelyik modulra.
 • Ha valamely hallgató nem rangsorolta az összes modult a választási időszakban, és az általa megjelölt modulok egyikére sem kerülhetett be a korrigált kreditindexe alapján, akkor a meg nem jelölt modulok közül arra kerülhet besorolásra, amelyen szabad hely marad a besorolási eljárás végén.
 • A besorolás eredményéről értesítést kap a hallgató írásban, mely döntéssel szemben - a szabályzatban leírt esetekben és módon - fellebbezéssel élhet.