Határidők

Jelenlegi hely

Típus Teendő Határidő Tájékoztató Forma-
nyomtatvány
Beiratkozás regisztrálása Beiratkozási igény regisztrálása aktív félévre nappali tagozaton 2018. 08. 30.
levelező tagozat 2018. 08. 30.
Tájékoztató Online
Személyi alapadatok rögzítése/ellenőrzése a Neptun rendszerben 2018. 08. 30. Tájékoztató -
passzív félév kérelem benyújtása 2018. 08. 30. További tájékoztatás a beiratkozási levélben Letölthető
elbocsátási kérelem benyújtása 2018. 08. 30. Tájékoztató Letölthető
Beiratkozás GM+GM FOSZK+KM+KM FOSZK NAP szak hallgatóinak csoportos beiratkozása a beiratkozási levélben megadott időpontban és teremben További tájékoztatás a beiratkozási levélben -
GM+KM+KM FOSZK LEV szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2018. 09. 01. 8:00-13:00 TA I. em. 129.
(Tanulmányi Osztályon)
GI NAP szak hallgatóinak csoportos beiratkozása a beiratkozási levélben megadott időpontban és teremben
GI ESTI szak hallgatóinak csoportos beiratkozása 2018. 09. 01. 8:00-13:00 TA I. em. 129.
(Tanulmányi Osztályon)
MM NAP szak hallgatóinak csoportos beiratkozása a beiratkozási levélben megadott időpontban és teremben
MM LEV szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2018. 09. 01. 8:00-13:00 TA I. em. 129.
(Tanulmányi Osztályon)
VF MSc NAP szak hallgatóinak csoportos beiratkozása a beiratkozási levélben megadott időpontban és teremben
VF MSc LEV szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2018. 09. 01. 8:00-13:00 TA I. em. 129.
(Tanulmányi Osztályon)
MT MA LEV szak hallgatóinak egyéni és csoportos beiratkozása 2018. 09. 01. 8:00-13:00 TA I. em. 129.
(Tanulmányi Osztályon)
Diákigazolvány új diákigazolvány igényléséhez kapcsolódó NEK lap beszerzése okmányirodában egyéni beiratkozásig folyamatosan, ha nincs már/még érvényes diákigazolványa a hallgatónak Tájékoztató -
Tanulmányok során folyamatosan, ha nem kíván a beiratkozáskor még új igénylést indítani
Diákigazolvány elektronikus igénylése a Neptun rendszeren keresztül a NEK lap beszerzését követően
NEK azonosító lap másolatának beadása az egyéni beiratkozáskor
Diákigazolvány igénylésének egyetemi feladása az országos igénylési rendszerbe az egyéni beiratkozást követően, ha az eljárási díj teljesítése is megtörtént
Diákigazolvány legyártása és postázása általában az igénylés egyetemi feladásától számított 60 napon belül
Érvényesítő matrica átvétele új diákigazolványra a postázott igazolvány átvételét követően folyamatosan a Tanulmányi Osztályon (TA.1.140.)
Akkreditáció Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása érdekében, normál felvételi eljárásban felvetteknek 2018. 08. 30. Tájékoztató Letölthető
Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása érdekében, pótfelvételi eljárásban felvetteknek 2018. 09. 03.
Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása érdekében, késedelmi díj megfizetése mellett 2018. 12. 14-ig folyamatosan
Tárgyfelvétel Törzstárgyak felvétele a tárgyakat a TO/rendszergazda veszi fel; hallgatói teendő nincs ezzel - -
Választható tárgyak kiválasztása beiratkozásig folyamatosan az almenüben megadott linkeken Tájékoztató az egyéni beiratkozáskor
Választható tárgyak felvétele a tárgyakat a TO/rendszergazda veszi fel a hallgatói választások és felvételi eredmények alapján; hallgatói teendő nincs ezzel -
Tárgyfelvételek/órarend ellenőrzése 2018. 09. 03-06. között a hallgató ellenőrzi, hogy minden kívánt tárgya felvételre került-e. Óraütközés vagy tárgyhiány a rendszergazdának jelezhető. Tájékoztató
Önköltségi díj Önköltségi díj első részletének átutalása a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára, saját befizetés esetén nappali tagozat 2018. 09. 03.
levelező tagozat 2018. 08. 31.
Tájékoztató -
Önköltségi díj diákhitelből történő finanszírozásának ügyintézése a beiratkozás napján, de legkésőbb 2018. 09. 15. 15:00
Önköltségi díj céges átvállalással történő finanszírozásának ügyintézése a beiratkozás napján, de legkésőbb az első konzultáció első napján
Önköltségi díj első részletének rendezése a Neptun rendszeren keresztül, saját befizetés esetén nappali tagozat 2018. 09. 15.
levelező tagozat 2018. 09. 15.
Önköltségi díj második részletének átutalása és rendezése, saját befizetés esetén a tétel kiírásától számított 15 napon belül, várhatóan 2018. október 6-9. között fix napig
Önköltségi díj diákhitelből történő rendezése 2018. október 15. DHK utalja az egyetemnek át az összeget, hallgatónak nincs ezzel teendője; tényleges teljesítés a Neptunban a kb. 1-3 hetes könyvelési időszakot követően jelenik meg
Önköltségi díj számlás rendezése a számla kiállítását követően, a számlán megadott határidőig az átvállaló szervezet által; hallgatónak nincs ezzel teendője; a tényleges teljesítés a Neptunban a kb. 1-3 hetes könyvelési időszakot követően jelenik meg
Előnyben részesítés Fogyatékkal élő hallgatókra vonatkozó kérelmek beadása az egyéni beiratkozás alkalmával, de legkésőbb 2018. 09. 07-ig a TO-n Tájékoztató Letölthető