Határidők

Jelenlegi hely

Típus Teendő Határidő Tájékoztató Forma-
nyomtatvány
Beiratkozás regisztrálása Beiratkozási igény regisztrálása aktív félévre nappali tagozaton 2017. 08. 31.
levelező tagozat 2017. 08. 27.
távoktatási tagozat
2017. 08. 27.
Tájékoztató Online
Személyi alapadatok rögzítése/ellenőrzése a Neptun rendszerben 2017. 08. 27. Tájékoztató -
passzív félév kérelem benyújtása 2017. 08. 27. További tájékoztatás a beiratkozási levélben Letölthető
elbocsátási kérelem benyújtása 2017. 08. 27. Tájékoztató Letölthető
Beiratkozás GM+KM LEV szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2017. 08. 29., 09. 04.
8:00-15:00 óra között,
vagy 2017.09.01. 8:00-12:00 óra között a hallgató által választott időpontban a Tanulmányi Osztályon
További tájékoztatás a beiratkozási levélben -
GM+KM LEV szak hallgatóinak csoportos beiratkozása 2017. 09. 18. 7:30;
az első konzultációs órát megelőzően az órarendi teremben
MM LEV szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2017. 08. 29.,
09. 04. 8:00-15:00 óra között,
vagy 2017.09.01 8:00-12:00 óra között
hallgató által választott időpontban a Tanulmányi Osztályon
MM LEV szak hallgatóinak csoportos beiratkozása 2017. 09. 19. 7:30; a második konzultációs nap első óráját megelőzően az órarendi teremben
GM+GM FOKSz+KM+KM FOKSZ NAP szak hallgatóinak csoportos beiratkozása 2017. 09. 06-07. 8:00-15:00 a beiratkozási levélben megadott teremben
GM+GM FOKSz+KM+KM FOKSZ NAP szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2017. 09. 07. 10:00-15:00; hallgató által választott időpontban a Tanulmányi Osztályon
MM NAP szak hallgatóinak csoportos beiratkozása 2017. 09. 05-06. 08:00-15:00 a beiratkozási levélben megadott teremben
MM NAP szak hallgatóinak egyéni beiratkozása 2017. 09. 06. 10:00-15:00; hallgató által választott időpontban a Tanulmányi Osztályon
MM TÁV szak hallgatóinak egyéni és csoportos beiratkozása 2017. 09. 09. 8:30 a Tanulmányi Osztályon
VF MSc NAP+LEV szak hallgatóinak egyéni és csoportos beiratkozása 2017. 09. 04. a beiratkozási levélben megadott teremben
MT MA LEV szak hallgatóinak egyéni és csoportos beiratkozása 2017. 09. 04. a beiratkozási levélben megadott teremben
Diákigazolvány új diákigazolvány igényléséhez kapcsolódó NEK lap beszerzése okmányirodában egyéni beiratkozásig folyamatosan, ha nincs már/még érvényes diákigazolványa a hallgatónak Tájékoztató -
Tanulmányok során folyamatosan, ha nem kíván a beiratkozáskor még új igénylést indítani
Diákigazolvány elektronikus igénylése a Neptun rendszeren keresztül a NEK lap beszerzését követően
NEK azonosító lap másolatának beadása az egyéni beiratkozáskor
Diákigazolvány igénylésének egyetemi feladása az országos igénylési rendszerbe az egyéni beiratkozást követően, ha az eljárási díj teljesítése is megtörtént
Diákigazolvány legyártása és postázása általában az igénylés egyetemi feladásától számított 60 napon belül
Érvényesítő matrica átvétele új diákigazolványra a postázott igazolvány átvételét követően folyamatosan a Tanulmányi Osztályon (TA.1.140.)
Akkreditáció Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása érdekében, normál felvételi eljárásban felvetteknek 2017. 08. 25. Tájékoztató Letölthető
Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása érdekében, pótfelvételi eljárásban felvetteknek 2017. 09. 04.
Akkreditációs kérelmek beadása korábbi tanulmányok beszámítása érdekében, késedelmi díj megfizetése mellett 2017. 12. 14-ig folyamatosan
Tárgyfelvétel Törzstárgyak felvétele a tárgyakat a TO/rendszergazda veszi fel; hallgatói teendő nincs ezzel - -
Választható tárgyak kiválasztása beiratkozásig folyamatosan az almenüben megadott linkeken Tájékoztató az egyéni beiratkozáskor
Választható tárgyak felvétele a tárgyakat a TO/rendszergazda veszi fel a hallgatói választások és felvételi eredmények alapján; hallgatói teendő nincs ezzel -
Tárgyfelvételek/órarend ellenőrzése 2017. 09. 04-07. között a hallgató ellenőrzi, hogy minden kívánt tárgya felvételre került-e. Óraütközés vagy tárgyhiány a rendszergazdának jelezhető. Tájékoztató
Önköltségi díj Önköltségi díj első részletének átutalása a Neptun rendszer gyűjtőszámlájára, saját befizetés esetén nappali tagozat 2017. 09. 01.
levelező tagozat 2017. 09. 01.
távoktatási tagozat 2017. 09. 01.
Tájékoztató -
Önköltségi díj diákhitelből történő finanszírozásának ügyintézése a beiratkozás napján, de legkésőbb 2017. 09. 15. 15:00
Önköltségi díj céges átvállalással történő finanszírozásának ügyintézése a beiratkozás napján, de legkésőbb az első konzultáció első napján
Önköltségi díj első részletének rendezése a Neptun rendszeren keresztül, saját befizetés esetén nappali tagozat 2017. 09. 08.
levelező tagozat 2017. 09. 08.
távoktatási tagozat 2017. 09. 09.
Önköltségi díj második részletének átutalása és rendezése, saját befizetés esetén a tétel kiírásától számított 15 napon belül, várhatóan 2017. október 6-9. között fix napig
Önköltségi díj diákhitelből történő rendezése 2017. október 15. DHK utalja az egyetemnek át az összeget, hallgatónak nincs ezzel teendője; tényleges teljesítés a Neptunban a kb. 1-3 hetes könyvelési időszakot követően jelenik meg
Önköltségi díj számlás rendezése a számla kiállítását követően, a számlán megadott határidőig az átvállaló szervezet által; hallgatónak nincs ezzel teendője; a tényleges teljesítés a Neptunban a kb. 1-3 hetes könyvelési időszakot követően jelenik meg
Előnyben részesítés Fogyatékkal élő hallgatókra vonatkozó kérelmek beadása az egyéni beiratkozás alkalmával, de legkésőbb 2017. 09. 07-ig a TO-n Tájékoztató Letölthető