Beiratkozási nyilatkozat

Jelenlegi hely

Alulírott hallgató nyilatkozom, hogy tanulmányaimat meg kívánom kezdeni ebben a félévben az OE- KGK karon, aktív félévre kívánok iratkozni a felvételi határozatban megadott szakon, és tárgyakat kívánok felvenni a félévre.