A szakdolgozat és diplomamunka beadás, valamint a záróvizsgára történő jelentkezés szabályai a Keleti Károly Gazdasági Karon a 2019/2020/II félévben

Jelenlegi hely

Tekintettel az új koronavírus miatt kialakult új oktatási és oktatásszervezési rendre, tagozattól és szaktól függetlenül a szakdolgozatok illetve diplomamunkák beadására valamint a záróvizsgára való jelentkezésre kizárólag a lent szabályozott módon kerülhet sor a 2019/20/2. félévben.

Szabályok:

1. A szakdolgozatokat/diplomamunkákat (továbbiakban szakdolgozat) csak digitálisan, a Moodle rendszerben direkt erre a célra létrehozott külön kurzusban kell leadni.


2. Minden hallgató, aki ebben a félévben felvette a szakdolgozat tárgyat és a konzulense azt beadásra alkalmasnak találta, automatikusan hozzá lesz adva ehhez a kurzushoz. Ha valaki régebben teljesítette a szakdolgozat tárgyat, akkor ő az intézeti felelőstől kérheti a felvételét.

Intézeti Szakdolgozat felelősök listája

Intézet Felelős
Gazdaság- és Társadalomtudományi Intézet Dr. Varga János
Szervezési és Vezetési Intézet Dr. Szikora Péter
Vállalkozásmenedzsment Intézet Dr. Szilágyi Győző Attila3. A szakdolgozatokat továbbra is az ügyrend (http://uni-obuda.hu/files/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje-20190218-.pdf) és a TVSZ (http://uni-obuda.hu/files/obudai-egyetem-tanulmanyi-es-vizsgaszabalyzata-20190204.vgl_.pdf) szabályainak megfelelően kell elkészíteni. Az intézet által kiadott, intézetigazgató által aláírt, lepecsételt és a konzulens által aláírt feladatlapot kell képként (jól olvasható, egész oldalas méretben) beilleszteni a digitális dolgozat második oldalára.


4. A konzulensnek legkésőbb 2020. május 18. hétfő 9.00 óráig alá kell írnia az eredeti feladatlapot, amit az intézet szkennelve, emailben juttat el a hallgató részére 2020. május 20. szerda 16.00 óráig. Amennyiben erre adminisztratív hiba miatt mégsem kerülne sor, az intézeti szakdolgozatfelelőshöz kell fordulni írásban (e-mail).


5. A hallgatónak az elkészült dolgozatot először a plágiumot ellenőrző rendszerbe (http://szakdolgozat.uni-obuda.hu) kell feltöltenie, majd ezután legkésőbb 2020. május 22. péntek 16.00 óráig fel kell tölteni ugyanezt a Moodle kurzusba is mind docx, mind pedig pdf formátumban. A Moodle-be harmadik fájlként az aláírt konzultációs napló szkennelt változatát is fel kell töltenie a hallgatónak, aminek a határideje szintén 2020. május 22. 16.00 óra.


6. A záróvizsgára is a Moodle rendszerben létrehozott kurzuson belül kell jelentkeznie a hallgatónak, ugyancsak 2020. május 22. péntek 16.00 óráig.
A fenti intézkedések a 3/2020. (IV. 21.) rektori utasítás alapján (https://neptun.uni-obuda.hu/system/files/3_2020_rektori-utasitas-20200421.pdf) kerültek bevezetésre.

6. A végzős hallgatók számára a szakdolgozatok/diplomamunkák beadási határideje a Tanulmányi Ügyrend 5:5. § (2) pontjától eltérően 2020. május 22. (péntek). A szakdolgozatokat/ diplomamunkákat a Tanulmányi Ügyrendben előírt formátumban elektronikusan kell feltölteni a DigiTool rendszerbe, valamint az adott Kar által előírt szakdolgozat beadási felületre. Erről a hallgatók részére a kari honlapokon 2020. április 30-ig kell tájékoztatást közzé tenni.


7. A záróvizsgára, hivatkozva a 2/2020. (III.11.) rektori/kancellári közös utasítás 4. pontjára, elektronikusan kell jelentkezni, a kari honlapokon 2020. április 30-ig közzétett módon.


8. A záróvizsgák a 101/2020 (IV.10.) kormányrendelet előírásainak megfelelően, személyes részvétellel kerülnek lebonyolítására 2020. július 06-15. között karonkénti ütemezésben.